(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

30.4.2018, Landsbygdens Folk:

Man kan lämna in kvalitetstestet
för åkerjord ännu torsdag 3 maj


De gårdar som har förbundit sig vid miljöersättningen kan lämna in resultaten av kvalitetstestet för åkerjord i Viputjänsten fram till torsdag 3.5.
Inlämningstiden slutar 3.5.2018 kl. 23.59.Inlämningstiden har förlängts, eftersom störningar i e-tjänsterna förekom fredagen 27.4.2018. Störningarna orsakades av ett fel i ett skivsystem som en av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris serviceproducenter använder. Störningen gjorde det omöjligt att använda Viputjänsten och påverkade också många andra tjänster som Valtori producerar.
Kvalitetstestet för åkerjord är ett av villkoren i samband med den femåriga miljöersättningen.
Testet ska göras för alla basskiften över 0,5 ha som anmäldes i den samlade stödansökan för 2017. Kvalitetstest som lämnats in för sent minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen.