(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

27.4.2018, Landsbygdens Folk:

EU förbjuder neonikotinoider

EU förbjuder användningen av neonikotinoiderna klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. Det beslöt en majoritet bestående av sexton länder vid expertkommitténs möte på fredagen.
För ett förbud röstade bland annat Sverige. Mot förbudet röstade Rumänien, Tjeckien, Danmark och Ungern. Finland lade ned sin röst i likhet med Belgien, Slovakien, Polen, Bulgarien, Kroatien, Lettland och Litauen.
Därmed nådde nej-lägret den nödvändiga kvalificerade majoriteten. Förbudet gäller på åkrar och frilandsodlingar. I fortsättningen tillåts neonikotinoider enbart i växthus. Matmyndigheten Efsa har nyligen skärpt riskbedömningen för neonikotinoider.
I en färsk studie klassas neonikotinoiderna som en risk för vilda bin och honungsbin på de flesta områden där de används. Det är en tydlig markering till skillnad från den tidigare bedömningen från 2013. – PK