(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

27.4.2018, Landsbygdens Folk:

Eviras chef tog en titt på granskningarna

Han har förståelse för de producenter som upplever att de har blivit felbehandlade i samband med granskningar. Nu vill Eviras generaldirektör Matti Aho vidta åtgärder. Jag ska göra mitt bästa för att situationen ska förbättras, säger han.
Evira
Så här fungerar det i en produktionsanläggning för nötkött, säger Peter Hellström i mitten. Bredvid honom till vänster står Eviras generaldirektör Matti Aho. Han besökte gården på inbjudan av SLC och fick höra om Hellströms fall när han blivit granskad. Ingen rolig upplevelse. Något måste göras, anser alla, däribland ÖSP:s ordförande Tomas Långgård närmast.

I tisdags var det dags för ett efterlängtat besök när Matti Aho, generaldirektör för Evira, besökte Österbotten. Aho kom på inbjudan av SLC och ÖSP till Österbotten för att bekanta sig med de problem som många producenter upplevt i samband med granskningar.
- Jag är här för att lyssna på fältet och hur de upplever situationen, säger Matti Aho.
Aho har på sig en skyddsdräkt efter en rundtur i Peter och Lena Hellströms anläggning för köttproduktion i Kronoby. Den här gården hör till en av många som på vad som ter sig märkliga grunder har blivit granskade flera gånger.
- Vi upplever oss felbehandlade, till och med trakasserade. Som producent sover man dåligt om natten efter sådana här upplevelser. Vi gör vårt arbete och har till och med minskat andelen djur för att följa alla regler och föreskrifter. Ändå blir vi granskade på nytt, säger Peter och Lena uppgivet.
De hänvisar till sitt fall där de blev granskade 2016. Hellströms lämnade in genmäle där den kommunala veterinären och Atrias kvalitetschef intygade att allt är i sin ordning. Regionförvaltningsverket ändrade sitt utlåtande till en varning från att myndigheten först hotat med stödsanktioner.
- I det skedet trodde vi allt var över, men så i januari råkade vi ut för en ny granskning. Allt konstaterades vara i sin ordning förra gången, men så stod de här oanmälda på gården igen, säger Peter.

Måste ha samma mål
Aho skakade flera gånger på huvudet när han hörde deras historia.
- Jag har förståelse för att producenterna känner sig frustrerade och det är viktigt att producenterna och myndigheterna som utför granskningar har ett gemensamt mål. Vi måste kunna samarbeta bättre, säger han.
- Det finns alltid problem och utmaningar och det är viktigt för mig att få veta om dem. Då kan jag starta en process och sträva efter att på sikt korrigera misstagen, fortsätter Aho.
På plats på gården var också SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin, ÖSP:s ordförande Tomas Långgård, styrelsemedlemmen Mikael Åsvik och verksamhetsledare Madelene Lindqvist. De berättade för Aho om att det här fallet bara är ett i mängden.
- Det finns många fall med osakliga och nitiska granskningsveterinärer. Det existerar ingen dialog, rådgivning om uppföljning och många upplever att de inte får en chans att korrigera enkla brister. Så här kan det inte fortsätta för nu mår många producenter psykiskt dåligt och är oroliga för att bli granskade, säger Långgård, som understryker att djurskyddet är viktigt.
- Vi motsätter oss inte djurskyddet. Det ska vara starkt. Men vi måste få en bättre dialog med myndigheterna som utför granskningarna, fortsätter han.
Han berättade också om ÖSP:s möte med tillsynsmyndigheten i Karleby i december.
- Vi har försökt skapa en dialog och berätta att många av våra medlemmar upplever att granskningarna inte fungerar som de ska i synnerhet i den norra delen av landskapet. Men det mötet gav faktiskt ingenting. Vi upplevde att vi inte talade samma språk, säger Långgård.
Aho fick se utkastet från mötet och tyckte det var bra att ÖSP tog initiativ till ett möte.
- Det är ändå positivt att ni har tagit kontakt med Karleby stad.
Han fick också höra att ÖSP har diskuterat med Matti Nyberg, länsveterinär på regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.
- Det är bra att ni arbetar på bred front mot olika myndigheter, säger Aho.
Han frågade också vilka problem som upplevs vara störst. Enligt Mikael Åsvik och Långgård kan det vara så att en del av granskningsveterinärerna har en bestämd uppfattning om djurskydd och de åsikterna har format en arbetskultur som blir ogynnsam för producenter som granskas.
- Mycket ringa fall med exempelvis smutsiga djur eller boxar kan leda till oskäligt höga konsekvenser som stödsanktioner. Producenten har ingen chans att ens rätta till smärre brister och rådgivning och dialog saknas helt, säger de.

Praktisk kunskap saknas
Hellström ger ett exempel. När en ko har vilat och stiger upp med knäna antingen på en ströbädd eller spaltgolv kan den bli lite smutsig.
- Veterinärernas uppfattning är att djuret då är smutsigt. Jag upplever att granskningsveterinärerna inte har praktisk kunskap om djurhållning. Vi har till och med ändrat vår utfodringsplan och tagit bort potatis för att få en mindre klibbig gödsel. Vi har gjort allt i vår makt för att upprätthålla ett högt djurskydd men ändå blir vi granskade igen, säger Peter.
SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin har arbetat mycket med medlemmar som tagit kontakt i samband med granskningar. Hon har utarbetat broschyren "Ta kontroll över kontrollen" och hoppas att situationen kan bli bättre.
- I synnerhet skulle jag vilja att vi kan få till stånd en dialog. Varför ska det vara så svårt? frågar hon sig.
Aho håller med men poängterar att vägen dit kan vara lång.
- Att kunna ha en dialog är också vår åsikt. Men att få den åsikten implementerad i alla myndigheter runt om i landet tar tid, dels för att inte alla delar uppfattningen som vi har i Helsingfors. Men vi fortsätter med det här arbetet.
Han konstaterar också att tvärvillkoren ställer till det. I samband med dem ger EU-direktiv inte möjlighet till att exempelvis ge rådgivning.
- Det här är inte bara ett problem i Finland utan hela Europa. EU-kommissionen övervakar vilka indikatorer som ska följas. Här är det viktigt att producentförbundet arbetar för att påverka ministeriet som nu följer direktivet mycket hårt.

Efterlyser sunt förnuft
Aho betonar starkt att granskningsveterinärer måste följa lagen.
- Men det måste naturligtvis finnas sunt förnuft samt också en praktisk syn. Men återigen anser jag att det just är granskningar av tvärvillkor som ger för litet spelutrymme. Då är det fråga om det är rätt eller fel.
Hur går ni vidare nu?
- Jag ska göra mitt bästa för att göra den här situationen bättre, säger Matti Aho.
Tomas Långgård var försiktigt positiv till Ahos besök.
- Han hade förståelse för problematiken som vi har på det här området. Nu jobbar vi vidare och kommer att ha en träff med Matti Nyberg från Avi och ett nytt möte med Karleby tillsynsmyndighet. Vi försöker göra allt vad vi kan för att få ett bättre bemötande av producenterna i samband med granskningar som också måste bli sakligare. För det är tråkigt då många producenter upplever att granskningar gör att de hamnar i ett ekorrhjul som de inte kommer bort från. Vi har flera sådana här fall, konstaterar Långgård.

TEXT & FOTO
Christoffer Thomasfolk
christoffer.thomasfolk@slc.fi