(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

27.4.2018, Landsbygdens Folk:

Maitosuomi sänkte mjölkpriset med 2,5 cent

Maitosuomis styrelse beslöt onsdag kväll att sänka mjölkpriset med 2,5 cent per liter. Sänkningen motsvarar Valios sänkning till anskaffningsandelslagen, dit Maitosuomi hör. Beslutet var enhälligt.Enligt styrelsemedlemmen Henrik Strandberg hade styrelsen inte något val.
- Vi är i en situation då produktionen i Europa fortsätter att öka, säger han till LF. Även lagren med mjölkpulver är fyllda. Vi är inte längre fria från prispåverkan i EU och på världsmarknaden. Vi hade hoppats att vi kunde ha fattat ett beslut i en annan riktning, men vi är tvungna att inse, att vi just nu lever i en tid med överutbud.
- När det kommer sådana här beslut så leder det naturligtvis till en viss oro bland leverantörerna, fortsätter Henrik Strandberg. Jag hoppas i alla fall att vi ska kunna sluta upp om vårt eget mejeri nu.

Ett tråkigt beslut
Framför allt Valios prissänkning var ett väldigt tråkigt beslut, säger ordföranden för SLC:s mjölksamarbetsgrupp, Niclas Sjöskog, som levererar mjölk till Maitosuomi.
Han var inte personligen förberedd på prissänkningen.
- Det stämmer visserligen att världsmarknadspriset sjunkit. Vi är beroende av världsmarknadspriset och Valios produktion är mycket exportberoende. Här i Finland vill jag dock hävda att vi inte såg några direkta tecken på att marknaden skulle försvagas under vintern. Jag hade inte trott att en sänkning var på kommande.
Maitosuomis beslut att sänka priset har Niclas Sjöskog inte mycket att säga om:
- Eftersom Valio sänker priset till anskaffningsandelslagen, så är de ju tvungna att fatta motsvarande beslut om priset till producenterna.

Kostnaderna är som tidigare
Nu hoppas Niclas Sjöskog att producenterna får del av höjningen, när marknaden börjar gå uppåt.
- Att priserna skulle börja variera mer var vi förberedda på, då kvoterna slopades, men i många övriga branscher upplever man också toppar. Sådana har vi inte sett när det gäller mjölken. I realiteten har det blivit en nivåsänkning under de senaste tio åren. Vi har högre pris i Finland än på många andra håll i EU, men så har vi också betydligt högre kostnader. De har inte gått att påverka, åtminstone inte ännu.
Han beställde just själv foder och det kostade lika mycket som tidigare.
- Vi borde kunna påverka kostnaderna också i en sådan situation. I Irland där kostnaderna är betydligt lägre kan en bonde till exempel gå på vinst med ett mjölkpris på 30 cent per liter. När gårdarna är i den situationen kan de bygga ut, och då stiger produktionen ytterligare.

Diskussionen har gått het
Niclas Sjöskog har inte hört om producenter som tänker byta mejeri.
- Men bland annat på de sociala medierna finns det många som talar om att det räcker nu, att de tänker avveckla produktionen.
Flera kolleger har också varit i kontakt med Niclas Sjöskog.
- Det handlar inte om de skulle sluta, men diskussionen har nog gått het, inte minst för att sänkningen är så hög. Producenterna var inte förberedda på det. Dessutom kom det ett tilläggspris i januari på en cent per liter till leverantörer som förbundit sig till en ansvarsfull produktion. Det informerade Valio om, men inte om sänkningen. Valios information har nog varit under all kritik.
Enligt Niclas Sjöskog finns det emellertid inte så mycket att göra för mjölkproducenterna annat än att ännu se över kostnaderna.
- Det har vi ju nog försökt göra under ett antal år redan, säger han.
Enligt uppgifter som kom till LF:s kännedom förra veckan har Tuottajain Maito sänkt sitt pris, också med 2,5 cent per liter.

Micke Godtfredsen
micke.godtfredsen@slc.fi