(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

26.4.2018, Landsbygdens Folk:

EU vill ha tak på gårdsstödet

EU-kommissionen vill införa ett tak på gårdsstödet som begränsas till 60.000 euro. Det framgår av ett preliminärt utkast till ett läckt lagförslag i Bryssel. Det slutliga förslaget till nästa CAP ska presenteras i slutet av maj.Inbesparade medel från de sänkta gårdsstöden till stora gårdar stannar i medlemsländerna och reserveras för nationella stödprogram i den andra pelaren. Småbruk ska stödas med ett omfördelningsstöd för de första hektaren.
Enligt förslaget får upp till tio procent av gårdsstöden kopplas till produktionen. Lovligt är till exempel kopplade stöd för sockerbetor, medan stöden för gris och fjäderfä inte kan kopplas. Därutöver kan tre procent kopplas extra för proteinväxter.
Medlemsländerna kan också framöver använda fleråriga program i den andra CAP-pelaren. Målet är att främja gårdarnas konkurrenskraft, gynna miljövänliga produktionsmetoder och skapa nya arbetsplatser på landsbygden.
Ett nytt element är medlemsländernas frihet att gestalta en individuell jordbrukspolitik inom givna ramar, målsättningar och mätbara indikatorer. Länderna ska få frihet att anpassa medlen regionalt i planer som kommissionen ska godkänna.
Det kontroversiella förgröningsstödet har strukits ur kommissionens koncept. I stället förslås en grundpremie och andra tillägg som kopplas till prioriterade miljö- och klimatstandarder.
Det aktuella konceptet är ännu inte slutgiltigt. Förslaget till ett tak på jordbruksstöden har redan kritiserats i flera medlemsländer. De tyska producenterna är upprörda över stödtakets gräns, som anses vara på tok för låg.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com