(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

16.4.2018, Landsbygdens Folk:

Ansökan om jordbrukarstöd har öppnats

Jordbrukarna kan skicka in sin samlade stödansökan för 2018 i e-tjänsten Vipu från och med måndag 16.4. Gårdarna har tid fram till 15.6 att lämna in ansökan, meddelar Landsbygdsverket.När stödansökan görs upp är det skäl att börja från eventuella basskiftesändringar. Om gårdens basskiften inte har ändrats jämfört med i fjol, kan stödansökan skickas in när som helst under ansökningstiden.
Om ett basskifte har fler än ett jordbruksskifte måste jordbrukaren rita in jordbruksskiftenas gränslinjer. Jordbruksskiftenas arealer bildas enligt de gränser som ritats in på kartan. De jordbruksskiftesgränser som ritades in i fjol är till hjälp för jordbrukaren när han eller hon ritar in jordbruksskiftena.
Viputjänstens inbyggda kontroller hjälper jordbrukaren att säkerställa att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls.

Nyheter i Viputjänsten
Vid den samlade stödansökan kan gårdarna i år ansöka om stöd som ersätter förluster till följd av att höstsådden misslyckats. Nytt i samband med stödansökan är också att bilagorna till ansökan kan skickas in som pdf-dokument.
Viputjänsten har dessutom en ny kartnivå för saneringsgrödor. På kartnivån kan man granska den areal med saneringsgrödor som berättigar till ersättning för åtgärden åkernaturens mångfald. Om jordbrukaren anmäler en saneringsgröda för ett basskifte, ser han eller hon arealen i hektar i uppgifterna om jordbruksskiften.

Kvalitetstestet av åkerjorden ska ges in i april
När den samlade stödansökan börjar är det skäl för gårdarna som ingått förbindelse om miljöersättning att försäkra sig om att de uppfyller det krav på kvalitetstest av åkerjorden som är ett villkor för ersättningen.
Om gården ingick den femåriga förbindelsen om miljöersättning år 2015, ska resultaten från kvalitetstestet lämnas in före utgången av april.
Kvalitetstest av åkerjorden ska göras för alla över 0,5 hektar stora basskiften som jordbrukaren anmälde i sin samlade stödansökan för 2017. Kvalitetstestet bör ges in i Viputjänsten inom utsatt tid, eftersom ett för sent inlämnat kvalitetstest minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen.