(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

13.4.2018, Landsbygdens Folk:

Ryssland bygger terminal
för spannmål i Finska viken


Den ryska logistik- och transportkoncernen Novotrans ska bygga en ny terminal för export av spannmål i Ust-Luga i östra Finska Viken. Terminalen får en årlig exportkapacitet av mellan fem och sex miljoner ton, enligt ett pressmeddelande från Novotrans.Ryssland fortsätter att stärka sin konkurrenskraft på de internationella spannmålsmarknaderna. De senaste åren har toppskördarna avlöst varandra och nya rekord väntas för den kommande säsongen, om inget oförutsett sker.
De ryska spannmålshandlarna har fortfarande problem med logistiken. Transporterna av vete från viktiga spannmålsregioner till lämpliga hamnar bromsas ständigt upp av bristen på järnvägskapacitet och teknisk infrastruktur.
En stor del av Rysslands spannmålsexport sker via hamnar vid Svarta havet och i Fjärran östern. Den nya Novotrans-terminalen i Ust-Luga syftar till att effektivera spannmålsexporten till de västliga marknaderna.

I dag används baltiska hamnar
Ända sedan sovjettiden har exporten västerut skett via hamnar i Estland, Lettland och Litauen. De baltiska hamnarna nås per järnväg och förfogar över en årlig exportkapacitet av 4,6 miljoner ton spannmål. En viktig hamn är Liepaja i Lettland.
Enligt Novotrans behöver Ryssland nu en egen hamn med specialutrustad infrastruktur för spannmål som produceras i de nordvästliga delarna av landet. Den nya terminalen i Ust-Lugas stora hamnanläggning i östra Finska Viken ska svara mot det behovet.
De viktigaste importörerna av rysk spannmål finns i Nordafrika och Mellanöstern. Dessutom har Ryssland börjat exportera spannmål till de sydostasiatiska marknaderna. Enligt vissa bedömare borde exporten till dessa marknader prioriteras i första hand.
Enligt detta borde kapaciteten i de befintliga exporthamnarna först byggas ut. Men en ny terminal i Ust-Luga är mycket viktig för Rysslands möjligheter att exportera konkurrenskraftig spannmål till västerländska marknader, hävdar Novotrans.
Novotrans-chefen Konstantin Goncharov hänvisar till det ryska jordbruksministeriets prognos, som utgår från att Ryssland detta år kommer att exportera mellan 45 och 47 miljoner ton spannmål.

Kajplatser för Panamax-fartyg
Infrastrukturen i de västliga hamnarna uppfyller inte kraven. I Rysslands nordvästliga del finns inte en enda terminal som är specialiserad på hantering av spannmål, påpekar Goncharov.
Spannmålsterminalen i Ust-Luga ska enligt planerna tas i bruk inom tre eller fyra år. Novotrans ska bygga en specialkonstruerad spannmålsterminal och fem kajplatser för Panamax-fartyg upp till en längd av 320 meter och ett djupgående av 15,5 meter.
Terminalen får en lagringskapacitet för upp till 300.000 ton spannmål och en årlig hantering av mellan fem och sex miljoner ton spannmål. Därutöver planerar Novotrans en särskild terminal för export och import av livsmedel med en lagerkapacitet på 100.000 ton.
Ust-Lugas hamn betecknas som Rysslands nästviktigaste hamn för import och export av bland annat trävaror, kol, containerfrakt, styckegods och olika vätskor. Hamnen befinner sig vid Finska Vikens sydkust, cirka 110 km från St Petersburg.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com