(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

6.4.2018, Landsbygdens Folk:

Danmark bygger stängsel
mot vildsvin från Tyskland


Den danska regeringen planerar ett 70 kilometer långt och 1,5 meter högt stängsel längs gränsen till Tyskland. Stängslet ska skydda den danska grisproduktionen mot intrång av afrikansk svinpest. Tyskland reagerar syrligt på planerna.Danmarks jordbruksminister Esben Lunde Larsen informerade om planerna strax före påsken. Enligt ministern kommer den danska regeringen inte att tveka för drastiska åtgärder för att skydda landets viktiga grissektor mot faran.
Regeringen kommer inte att ta några risker. Danmark exporterar griskött till ett årligt värde av 1,5 miljarder euro. Om den afrikanska svinpesten sprider sig till landet, är den viktiga exporten till tredjeländer i fara, säger Lunde Larsen.
En ny lag blir nödvändig för att bygga det 70 kilometer långa stängslet längs den tysk-danska gränsen. Stängslet ska enligt planerna bli 1,5 meter högt och måste grävas ned en halv meter i marken för att vildsvinen inte ska böka upp det.

Hindrar inte Schengenavtalet
Regeringen enades strax före påsken om stängslet tillsammans med stödpartiet Dansk Folkeparti. Det slutliga beslutet ska fattas senare i april. Enligt Lunde Larsen ska stängslet bara stoppa vildsvin och begränsar inte den fria rörligheten för personer inom EU.
Gångstigarna förblir öppna, men förses med broar av galler som hindrar klövdjuren att ta sig över gränsen. Vägtrafiken från Tyskland fortsätter obehindrat som tidigare i enlighet med Schengenavtalet, försäkrar ministern.
I tillägg till stängslet kommer sanktionerna att skärpas mot personer och företag som missaktar de gällande bestämmelserna för rengöring av transportfordon och införsel av livsmedel. Informationen om svinpestfaran ska också förbättras.
I grannlandet Tyskland ställer man sig skeptisk mot det planerade gränshindret mellan två EU-länder. I den angränsande delstaten Schleswig-Holstein kritiseras idén av jordbruksminister Robert Habeck.
Habeck ifrågasätter nyttan av ett stängsel. Han betonar att viruset framför allt sprids via mänskliga aktiviteter - genom djurtransporter, jaktturism och kontaminerade livsmedel. Där hjälper inga stängsel.
Experter vid det tyska Friedrich-Löffler-institutet för smittsamma djursjukdomar tror inte heller på ett stängsel som patentlösning. Smittan är svår att stoppa med fysiska hinder. Skärpta hygienåtgärder är effektivare.
Forskarna medger att stängsel i vissa fall kan förhindra insjuknade vildsvin från att lämna ett område där smitta förekommer. I Tjeckien har utbredningen av svinpest kunnat begränsas genom sådana stängsel.

EU har ännu inte reagerat
Det är ännu också oklart hur EU kommer att reagera. Trots danskarnas försäkran om en fortsatt fri rörlighet för personer, kan stängslet möjligen strida mot EU:s habitatdirektiv som ska trygga möjligheterna för vissa djur att nå sina boplatser.
Danskarna betraktar det som alarmerande att den afrikanska svinpesten långsamt drar västerut från Polen och Baltikum. Regeringen vill reservera nästan 17 miljoner euro för förstärkta skyddsåtgärder inklusive det nya stängslet.
Tjeckien har redan byggt ett stängsel som ska isolera vildsvin med afrikansk svinpest i ett inhägnat område, med målet att utrota sjukdomen. Polens regering ska inom kort ta ställning till ett viltstängsel längs landets gräns mot öster.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com