(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

6.4.2018, Landsbygdens Folk:

Nederländerna har dyraste odlingsmarken

Priset på jordbruksmark i EU är som högst i Nederländerna, där en hektar åker i medeltal kostar 63.000 euro. Nederländerna har också det högsta arrendet - 791 euro per hektar och år. Det framgår av en statistik från Eurostat över prisnivån 2016.Enligt Eurostat-rankingen betalar italienarna det nästhögsta priset för odlingsmark. I Italien kostar en hektar åker i medeltal 40.000 euro. Rekordhögt är markpriset i den italienska regionen Ligurien i nordväst, med ett medelpris av 108.000 euro per hektar.
Anledningen till detta är bristen på lämpliga jordbruksområden i den smala kustremsan med ett bergigt inland. I Ligurien odlas framför allt frukt, oliver och prydnadsväxter men också vin och grönsaker.
Det lägsta priset för jordbruksmark betalas i Rumänien, där hektarpriset i medeltal är 1.958 euro per hektar. Det allra lägsta priset betalas i alla fall i den bulgariska regionen Yugozapaden där en hektar åker kostar 1.165 euro.
Lettland uppvisar de lägsta medelpriserna för arrenderad mark (46 euro per år) men allra billigast är arrenderade jordar i de svenska landskapen Mellersta Norrland och Övre Norrland där arrendet kan vara så lågt som 28 euro per hektar och år.
Det finns många faktorer som påverkar prisnivån på jordbruksmark. Prisbildningen beror dels på nationella faktorer, inte minst olika särregler, regionala orsaker som klimat och logistik samt lokala faktorer som jordens beskaffenhet, sluttningar, dränering etc.
I nästan alla regioner är odlingsmark påtagligt dyrare än ängar och betesmarker. Bevattningen spelar en viktig roll för prisbildningen i varma länder. I den spanska regionen Murcia är bevattnade åkrar sex gånger dyrare än åkrar utan bevattning.

I Östeuropa stiger markpriset
Utbud och efterfrågan har blivit en viktig faktor, särskilt i de nya EU-länderna. Snabbast har markpriserna stigit i Tjeckien, där prisnivån tredubblades mellan 2011 och 2016. I Estland, Lettland, Litauen och Ungern har priserna fördubblats under samma tid.
I Finland kostade en hektar åkermark något under 10.000 euro enligt prisnivån 2016, medan ett arrende kostade något över 200 mark per hektar och år. I Sverige var prisnivån en aning lägre.
Eurostat saknar statistik över de tyska markpriserna. Enligt den tyska statistikcentralen Destatis betalades 2016 i medeltal 32.503 euro per hektar för jordbruksmark i västra Tyskland medan medelpriset i de östra delarna av landet var 13.811 euro per hektar.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com