(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

6.4.2018, Landsbygdens Folk:

Otröskade spannmålsskiften
kan sprida rödmögel


Ett spannmålsskifte som förblev otröskat förra hösten ska inte sås om med spannmål i vår, påminner Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR. Annars ökar risken för att rödmögel sprids också i årets skörd.De besvärliga väderförhållandena i fjol gör att risken för rödmögel är stor även i år, meddelar VYR. Den gröda som inte blev tröskad i fjol ska helst krossas och bearbetas in i jorden, eller i mån av möjlighet brännas.
På så sätt minskas risken för spridning av rödmögel och den nya grödan får en bättre start. Väljer man att använda skiftet ska andra grödor än spannmål väljas, eller så kan växtsäsongen utnyttjas för att förbättra skiftets markstruktur och vattenförvaltning.
Det är också viktigt att försäkra sig om kvaliteten på utsädet. Betning och sortering av eget utsäde eller användning av kontrollerat och betat köpt utsäde minskar risken för rödmögel.
Gårdar som använder eget utsäde bör kontrollera grobarheten snarast möjligt. Partier som underkänns på grund av höga toxinhalter ska inte användas som utsäde, åtminstone inte utan ordentlig betning och sortering.
En hög toxinhalt visar att utsädet är angripet av rödmögel. Ifall sådant utsäde används sprider man lätt mögelproblemet också till årets skörd. Små, lätta frön är oftast värst drabbade och ska sorteras bort.

Odlingstekniska åtgärder viktiga
Havre är oftast värst drabbat av mögeltoxinproblem. Därför bör alla tillgängliga odlingstekniska åtgärder vidtas för att minska risken för rödmögelangrepp redan från början av odlingssäsongen.
Även havre mår bra av goda växtförhållanden, trots att grödan är känd för att klara sig på sämre skiften. När förhållandena är goda klarar havren bättre av rödmögelangrepp. I synnerhet livsmedelshavre förtjänar enligt VYR en plats på gårdens bördigaste skiften. Havre är också den bästa förgrödan av våra spannmålssorter och kan med fördel roteras mellan gårdens olika skiften.
Ett annat sätt att minska risken för rödmögel är att välja både tidiga och sena sorter. De tidiga sorterna kan ofta skördas under goda förhållanden, och med olika blomningstider minskar risken för att hela sådden skulle drabbas av dåliga väderförhållanden vid en kritisk tidpunkt.
På sin hemsidan har VYR en tabell över DON-värden hos olika havresorter 2017. VYR genomför också en DON-uppföljning nästa sommar och informerar om situationen när skördetiden närmar sig.

Andrea Bergman
andrea.bergman@slc.fi