(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

26.3.2018, Landsbygdens Folk:

Madelene Lindqvist är nu ÖSP:s
ordinarie verksamhetsledare


Fullmäktige vid Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) har idag på ordinarie vårmöte enhälligt anställt Madelene Lindqvist 29 år till ordinarie verksamhetsledare.
Madelene Lindqvist

Lindqvist har fungerat som t.f. verksamhetsledare sedan den 1.3.2017. Lindqvist är hemma från en mjölkgård i Purmo och är nu bosatt i Oravais på en gård med svinproduktion.
Lindqvist håller på att avsluta sina agronomstudier och har sedan tidigare en agrologexamen.