(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

9.3.2018, Landsbygdens Folk:

Danska forskare omvandlar
överflödig vassle till alkohol


För många mindre mejerier är vassle en värdelös biprodukt inom osttillverkningen. Nu har danska forskare utvecklat en metod som gör det möjligt att omvandla mjölksockret i vassle till ren alkohol. Det öppnar nya perspektiv för mejerierna.En metod som förändrar mjölk till alkohol låter nästan för bra för att vara verklighet. Forskare vid Danmarks Tekniske Universitet DTU hävdar att det är möjligt. De bedömer att metoden har goda chanser att marknadsföras globalt.
Alkoholen håller en utmärkt kvalitet, uppger professor Peter Ruhdal Jensen vid DTU:s institut för livsmedel. Tillsammans med en grupp andra forskare har Jensen redan grundat startup-företaget Alcowhey, som ska marknadsföra den patenterade tekniken.
Osttillverkningen genererar avsevärda mängder av restprodukten vassle. För att producera ett kilo ost används grovt räknat omkring tio kilo mjölk. Som biprodukt återstår nio kilo vassle som för det mesta är ett problem för mejerierna.
De stora mejerikoncernerna har utvecklat nya teknologier som bearbetar vassle till proteinprodukter. För mindre mejerier är vasslen däremot en förarglig massa som blir avfall eller i bästa fall djurfoder.

Konkurrerar inte med råvara för mat
Teknologin från DTU omvandlar mjölksocker till etanol med hjälp av mjölksyrabakterier. Slutprodukten uppges vara renare än konventionell alkohol som produceras med jäst. Bakterierna klarar den kompletta processen på 24 timmar. Fler detaljer avslöjar de danska forskarna inte i det här skedet. Men de försäkrar att metoden är lönsam och attraktiv, också för små mejerier. Den producerade alkoholen är högvärdig och lämpar sig utmärkt till sprit.
Den utrustning som behövs för produktionen är relativt billig. Därmed kan också små och medelstora mejerier producera alkohol i liten skala på ett lönsamt sätt. Till att börja med ska metod och utrustning testas i mindre mejerier i Danmark och Island.
Globalt förstörs årligen mer än 100 miljoner ton vassle. Med den nya teknologin kan olönsam vassle omvandlas till en produkt som det går att tjäna pengar med. Mejerierna kan sälja etanolen till destillerier för framställning av alkoholprodukter.
Tekniken kan dessutom bidra till en uthålligare produktion av alkohol, framhåller DTU-forskarna. I dag produceras alkohol mestadels av spannmål som hellre borde utnyttjas för produktion av livsmedel. Vasslen är ingen råvara för matproduktionen.

Mejeri på Fyn brygger öl på vassle
En pionjär inom samma område är också Gundestrup mejeri, som har börjat brygga öl av vassle på den danska ön Fyn. Ölen uppstår som biprodukt efter tillverkningen av rygeost, en rökt färskost, som är en äkta specialitet på Fyn.
Rygeost består av syrad mjölk som dräneras på vassle och röks med havrehalm och brännässlor. Den nuvarande ägaren Jørgen Hoff köpte mejeriet 2007 för att ägna sig åt ölbryggning som hobby.
Den tidigare ägaren Ullerslev Mejeri övertygade Hoff att fortsätta med produktionen av rygeost. Han lät sig övertalas och därmed gick startskottet för det nya bryggerikonceptet där både ost och öl kombineras i en process.
Ölet bryggs på vassle. Hoff konstaterar att vasslen har ett högt sockerinnehåll i form av laktos. Han har utvecklat en jäsningsprocess som bryter ned laktosen och förvandlar den i alkohol.
Numera heter företaget Gundestrup Mejeri- og Bryghus. Enligt Jørgen Hoff är hans mejeri veterligen världens enda i sitt slag som brygger öl med vassle. Hur processen fungerar i detalj vill den danska bryggmästaren inte avslöja.