(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

9.3.2018, Landsbygdens Folk:

Finska ägg och äggprodukter
fick exporttillstånd till Japan


Finska ägg och äggprodukter kommer snart att säljas även på den japanska marknaden.En överenskommelse om ett exporttillstånd nåddes vid jord- och skogsbruksministeriets och livsmedelssäkerhetsverket Eviras exportfrämjande besök i Tokyo denna vecka.
Förhandlingarna ägde rum i anslutning till årets viktigaste matmässa i Japan, FOODEX. I mässan deltar 12 representanter för den finländska livsmedels- och dryckesindustrin med en gemensam monter, Food from Finland.

Andra marknaden i Asien

Arbetet med att främja export av ägg och äggprodukter till Japan är en del av regeringens spetsprojekt som ska förbättra livsmedelsexporten. Till följd av spetsprojektet har livsmedelssäkerhetsverket fått mera personalresurser för att ta fram exportundersökningar.
- Spetsprojektet hjälper att utvidga exporten av finska livsmedel till marknadsområden utanför EU som kräver myndighetsförhandlingar för att kunna öppnas. De goda relationerna mellan Finland och Japan och de goda myndighetskontakterna har underlättat förhandlingarna, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio som ledde förhandlingarna i Tokyo.
Japan är den andra exportmarknaden för finska ägg och äggprodukter i Asien. Exporten av äggprodukter till Hongkong inleddes i maj 2017. Det nya exporttillståndet är en fortsättning på exporttillståndet för fjäderfä som förhandlades fram för exakt ett år sen.

Trygga produkter
av fjäderfä trumfkort

Finska produkter av fjäderfä är efterfrågade världen över på grund av vårt goda salmonella- och fågelinfluensaläge. Finska ägg är också annars ett undantag på världsmarknaden. Under närmare 10 år har man inte kunnat hitta några rester alls av antibiotika.
- Det är fint att det finns nya marknadsområden för våra högkvalitativa livsmedel. Regeringsprogrammets mål är att förbättra handelsbalansen för livsmedel med 500 miljoner euro före 2020. Att få ägg och äggprodukter ut på den japanska marknaden är ytterligare en stor framgång bland de goda exportnyheterna. Våra rena livsmedel håller nu faktiskt på att storma in på exportmarknader med högt mervärde, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.
I Tokyo främjades också projektet för export av nötkött. Nästa steg i projektet är att de japanska myndigheterna besöker Finland. - Förutom livsmedel håller den japanska marknaden på att öppnas för avelsmaterial från djur med svinsperma i spetsen. Även bakom det här ligger vårt ovanligt goda hälsoläge, understryker Jaana Husu-Kallio.