(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

9.3.2018, Landsbygdens Folk:

Brasiliansk köttrazzia avslöjade nya brister

Den brasilianska polisen har häktat åtminstone elva misstänkta personer under en razzia i efterdyningarna av fjolårets brasilianska köttskandal. EU överväger att spärra flera brasilianska slakterier.Under räden mot den stora köttkoncernen BRF häktades bland annat den förre verkställande direktören Pedro de Andrade Faria. Fem laboratorier och avdelningar för livsmedelsanalys hade förfalskat testresultat för att dölja salmonella i fågelkött.
Koncernen hade mutat både den egna personalen och statliga kontrollörer. I razzian som genomfördes i fem delstater deltog 270 poliser och 21 livsmedelskontrollörer. Sammanlagt elva personer häktades. Liknande räder genomfördes redan i fjol hos misstänkta företag.

Salmonella i kött till EU

BRF är en av Brasiliens största livsmedelskoncerner. Enligt det brasilianska jordbruksministeriet hade myndigheterna fått in 410 anmälningar om positiva salmonellaprover från tolv länder som importerar kött från Brasilien.
Enligt uppgift hade 80 procent av produkterna levererats till olika EU.länder. I samband med fjolårets köttskandal visade det sig att flera livsmedelskontrollörer hade tagit emot mutor för att skydda en fortsatt export av misstänkt kött.
EU stoppade därefter importen av kött från brasilianska företag som var inblandade i skandalen. Samtidigt skärptes importkontrollen. Kina och Hongkong införde likaså egna importförbud.
I februari medgav BRF att importbegränsningarna kännbart har inskränkt koncernens verksamhet på de internationella marknaderna. Situationen förvärrades av att de ryska myndigheterna påträffade tillväxthormonet raktopamin i brasilianskt kött.

Försäljningen ökade ändå

Trots allt kunde BRF öka sin försäljning av kött med 4,9 procent under 2017. Tillväxten beror främst på en större försäljning i Sydamerika. Exporten till Europa och Asien minskade under året med 8,4 respektive 5,1 procent.
Samtidigt överväger EU-kommissionen att spärra sju brasilianska slakterier i sin förteckning över auktoriserade leverantörer till EU. Anledning är misstänkta brister i livsmedelssäkerheten.
Enligt den irländska tidningen Agriland aktualiseras åtgärderna efter detaljerade granskningar inom det elektroniska veterinärdatasystemet Traces. Tre av de hotade anläggningarna ägs av den brasilianska köttjätten JBC.
På den preliminära spärrlistan står dessutom tre anläggningar som hör till Aurora Alimentos, som är Brasiliens tredje största slaktkoncern för gris- och fågelkött. Den tredje anläggningen uppges likaså tillhöra en stor köttkoncern.
Enligt Agriland har en talesman för EU-kommissionens avdelning för hälsa och matsäkerhet bekräftat uppgifterna. Förslaget uppges ha presenterats för medlemsländerna vid det senaste kommittémötet i slutet av februari.
Kommissionen pressas hårt av de pågående förhandlingarna om ett handelsavtal med sydamerikanska Mercosur, som kräver en högre kvot för sin export av nötkött till EU. De europeiska producentorganisationerna protesterar häftigt mot planerna.