(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

22.2.2018, Landsbygdens Folk:

Regeringen föreslår extra
återbäring av energiskatt


Som en följd av höstens svåra skördeförhållanden stöder staten jordbrukarna med tilläggsåterbäringar på energiskatter för sammanlagt 25 miljoner euro.
Regeringen lämnade propositionen om lagändringen på eftermiddagen torsdag 22 februari.
Tilläggsåterbäringen är 7,70 cent per liter lätt brännolja och den betalas enligt tidtabellen för de normala återbäringarna för 2017 i slutet av september. Lagändringen avses träda i kraft senast vid ingången av maj.
Regeringen beslutade om tilläggsåterbäringen av energiskatt i samband med tredje tilläggsbudgeten i oktober 2017.