(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

23.2.2018, Landsbygdens Folk:

EU återgäldar miljoner till sockerproducenterna

Mellan åren 1999 och 2001 krävde EU in 93,1 miljoner euro för mycket av sockerproducenterna. Det blev en dyr felräkning. Nu ska producenterna få pengarna tillbaka jämte ränta på 102,2 miljoner euro.Totalt ska EU återföra 195,3 miljoner euro, fastställde EU-domstolen redan för ett år sedan. Nu ska pengarna börja rulla, lovar EU:s ministerråd. På måndagen antogs en förordning som korrigerar avgifterna.
Frågan väcktes i tiderna av ett belgiskt sockerbruk som gick till EU-domstolen med sina fordringar. Under behandlingens gång visade det sig att kommissionen hade räknat fram alltför höga produktionsavgifter för exporten av kvotsocker.
Enligt förordningen som antogs av rådet denna vecka, ska sockerproducenter och betodlare få ersättning för de överskjutande belopp som har betalats in felaktigt mellan åren 1999 och 2001.
De sockerproducenter som har betalat för höga avgifter ska nu få sina pengar tillbaka i full omfattning, lovar Bulgariens jordbruksminister Rumen Porodzanov, som för närvarande leder agrarrådet.
Krånglet med produktionsavgifterna åskådliggör långt den byråkrati som har varit förknippad med EU:s sockerordning från 1968. Syftet var att säkerställa en rättvis inkomst för EU:s producenter och en självförsörjning på den inre marknaden.
Produktionsavgifterna var kopplade till systemet med sockerkvoter. Enligt den gemensamma marknadsorganisationen måste producenter som överskred sina kvoter betala en överskottsavgift till EU för ifrågavarande kvantiteter.
Marknadsordningen avskaffades senaste höst då sockermarknaden avreglerades. De gamla problemen går till historien. I stället kämpar EU-kommissionen nu med fallande priser på socker, vilket också sockerproducenterna känner av.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com