(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

23.2.2018, Landsbygdens Folk:

USA:s stora skattereform
blev kupp för kooperativen


USA:s stora privata jordbrukskoncerner som ADM, Cargill och Bunge kan bli de stora förlorarna efter Donald Trumps stora skattereform. Av skatteskäl lönar det sig för farmare att hädanefter sälja sina skördar till kooperativen i stället för koncernerna.President Donald Trump har marknadsfört sin stora skattereform som en stark tillväxtmaskin för ekonomin. Nu börjar också biverkningarna synas. Marknaden för agrarprodukter hotas av en oväntad och ofrivillig splittring.
Det förändrade skattesystemet tillåter farmarna att dra av 20 procent på intäkterna för skörden om de säljer den till bondeägda kooperativ. Försäljningen till privata handelsjättar genererar inte lika goda förmåner, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Kan slippa betala skatt
En farmare som säljer sin skörd till någon av de klassiska storkoncernerna kan visserligen dra av 20 procent av nettoresultatet. Trots detta blir skatten kännbart högre, jämfört med försäljning till ett kooperativ. I vissa fall är det möjligt att komplett slippa skatten.
Reformen har redan framkallat turbulens inom den amerikanska jordbrukshandeln. Snabbtänkta farmare har börjat skriva kontrakt med lokala eller regionala kooperativ för marknadsföringen av nästa skörd. Det går att tjäna tusentals dollar på affären.
ADM, Bunge, Cargill och andra privata företag söker febrilt alternativa lösningar för att hålla producenterna kvar i de egna leden. De utreder möjligheten att grunda egna kooperativ eller försöker ingå partnerskap med befintliga kooperativ.
Flera mellanstora företag har börjar organisera om sin verksamhet till kooperativ för att bättre konkurrera med motsvarande andelsägda företag. Alla medel används för att hålla kvar producenterna.
I USA:s jordbruksområden finns det gott om både större och mindre kooperativ som kan se fram emot nya affärsmöjligheter, åtminstone för en övergångstid. Lidande blir framför allt de mindre, privata uppköparna av spannmål.
Enbart i delstaten Minnesota finns 250 mindre kooperativ och ungefär lika många små, privata spannmålshandlare som är medlemmar i Minnesota Grain and Feed Association. De oberoende företagen bävar för framtiden.

Lobbar för ny lagändring
Multijättarna lobbar samtidigt hårt för att återställa den gamla lagen. Chanserna anses vara goda då lagändringens följder inte har varit avsiktliga. Politikerna vill korrigera misstaget och försäkrar att en lösning är på väg, förr eller senare men helst rätt snart.
Den federala skattelagstiftningen är inte avsedd för att separera vinnare och förlorare på marknaden, säger understatssekreterare Greg Ibach vid USDA till Reuters. Men ännu finns inga garantier för de berörda företagen.
De större aktörerna inom både den privata sektorn och kooperationen har hittills varit rätt förtegna. Varken Cargill eller USA:s största jordbrukskooperativ, CHS Inc. i Minnesota, har visat intresse att kommentera läget i offentligheten.
Våra intressegrupper engagerar sig för en smidig och snabb lösning av problemet tillsammans med kongressen, säger National Council of Farmer Cooperatives och National Grain and Feed Association i ett gemensamt pressmeddelande.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com