(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

9.2.2018, Landsbygdens Folk:

Fortsatt konkursvåg inom franska jordbruket

Jordbruket står i täten bland företag som kämpar med de svåraste ekonomiska problemen i Frankrike. Medan företagskonkurserna i allmänhet har börjat minska, kämpar ett växande antal jordbrukare fortfarande för sin existens.Det framgår av en studie som nyligen publicerades av konsultföretaget Alteres i Nanterre. Enligt studien befann sig 55.175 franska företag under fjolåret i ett förestående konkursförfarande, ett saneringsprogram eller i likvidation.
Enligt statistiken minskade antalet franska företag i ekonomiska svårigheter under 2017 med 4,6 procent. Jordbruket är ett dystert undantag. Sammanlagt 1.554 gårdar söktes i konkurs. Det motsvarar en ökning med 9,7 procent på ett år.
Det dystraste kapitlet noteras för djurgårdarna, som stod för 725 konkurser, en ökning med 18,9 procent på ett år. Inom växtodlingen ökade konkursernas antal med 5,2 procent till 584 fall. Inom jakt, fiskeri och skogsbruket minskade konkurserna med 2,4 procent.
Särskilt bra står det inte heller till med den franska livsmedelsindustrin. Enligt Alteres måste 2,9 procent av branschens företag söka konkurs medan antalet konkurser inom alla industribranscher minskade med 4,7 procent.
På det regionala planet tecknas en särskilt dyster bild för jordbruket i Bourgogne-Franche-Comté i östra Frankrike. Där ökade antalet konkurser inom jordbruket under fjolåret med 44,8 procent, varav djurgårdarna utgör den största andelen.
I den sydligare grannregionen Auvergne-Rhône-Alpes ser det nästan lika illa ut. Där tilltog antalet konkurser med 35,4 procent. Den ekonomiska misären drabbade framför allt växtodlingen, som stod för mer än hälften av konkurserna.
I regionen Pays de la Loire ökade konkurserna på djurgårdarna med hela 64 procent under fjolåret. Inom flera andra jordbrukssektorer minskade antalet konkurser däremot så drastiskt, att antalet konkurser inom jordbrukssektorn "bara" ökade med 22,9 procent.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com