(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

9.2.2018, Landsbygdens Folk:

EU-jordbruket bävar för Mercosur

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och Mercosur återupptogs denna vecka. En av de svåraste frågorna är exporten av nötkött från de sydamerikanska länderna. Mercosur kräver att få exportera 99.000 ton nötkött per år till EU.EU har hittills erbjudit Mercosur en kvot på 70.000 ton nötkött, till hälften färsk och till hälften frusen vara. Det motsvarar inte motpartens förväntningar. Enligt uppgift har EU nu gått med på att höja sitt anbud till 99.000 ton.
Sydamerikanerna ska sinsemellan ta ställning till anbudet innan de är redo för nästa drag. Enligt EU-kommissionen har de europeiska förhandlarna klargjort för motparten att spelrummet är slut. Mer kan EU inte ge efter.
Kommissionens viceordförande Jyrki Katainen bekräftar att de svåraste kapitlen ännu ligger på bordet. Enligt Katainen gäller det nu att övertyga de relativt oerfarna sydamerikanerna om den stora betydelse som avtalet med EU öppnar.

Drabbar Irland
Höjningen av budet till 99.000 ton nötkött har stött på häftig kritik, framför allt i Irland men också i Frankrike. En sådan kvot vore dödsstöten för den europeiska produktionen, framhöll demonstrerande bönder senaste vecka i Bryssel.
För Irland fördubblas risken av Brexit, eftersom hälften av det irländska exportköttet i dag går till Storbritannien. Det vore fatalt för de irländska köttproducenterna om den brittiska marknaden faller bort och EU därtill börjar importera stora mängder sydamerikanskt kött.
I så fall måste Irland söka nya marknader för sitt nötkött inom EU. Detta kunde i sin tur starta en kedjereaktion som drabbar andra nötproducerande länder som Frankrike. Den franska presidenten Emmanuel Macron har redan varnat för problemet.
Enligt producenterna är till och med dagens prisnivå otillräcklig för att täcka kostnaderna. Trycket från importen skulle konkurrera ut den inhemska produktionen. Det sydamerikanska köttet motsvarar inte ens till alla delar europeiska standarder.

Industrin pressar på
De irländska producenterna höjer nu pressen på sin landsman i EU-kommissionen, agrarkommissionär Phil Hogan. Hogan försäkrar att han kommer att göra sitt yttersta. Samtidigt medger han att resultaten hittills inte har varit särskilt uppmuntrande.
Insider befarar att Hogan kan bli överkörd av andra intressen inom kommissionen. Förhandlingarna leds av handelskommissionär Cecilia Malmström, som med alla tillbudsstående medel eftersträvar handelsavtal med Mercosur och Mexiko.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har för sin del mycket energiskt pressat på förhandlingarna med Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay. EU har massiva industriella förväntningar på de sydamerikanska marknaderna.
Näringslivet och industrin i EU anser att tidpunkten nu är idealisk för att gå in i Mercosur med sina 260 miljoner konsumenter. Den mäktiga europeiska bilindustrin hoppas på lukrativa affärer i de sydamerikanska länderna.
Politiskt skulle EU-kommissionen gärna triumfera med nya handelspartner i områden där USA traditionellt har haft ett stort inflytande. Bryssel flaggar för frihandel och söker energiskt vinster för det europeiska näringslivet, i nödfall på bekostnad av jordbruket.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com