(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

9.2.2018, Landsbygdens Folk:

GrainSense mäter proteinhalten direkt på fältet

Det bärbara mätinstrumentet GrainSense som visar proteinhalt direkt på fältet är nu tillgängligt via Viljelijän Berner. GrainSense fungerar genom att placera några sädeskorn i mätaren, och visar sedan direkt halten av protein, olja, fukt och kolhydrater. Mätningen kan göras var och när som helst, och informationen laddas upp i en molntjänst som är tillgänglig via telefon eller dator.
Grainsense

Det finska företaget GrainSense som är Teknologiska forskningscentralen VTT:s spinoff-företag har i samarbete med Berner Ab utvecklat maskinen som nu släpps på den finska marknaden. Edvard Krogius, VD för GrainSense, är övertygad om nyttan med att kunna få mätresultat direkt i fält.
- Det här är ett sätt för jordbrukaren att kringgå den långa processen med att skicka prover till laboratoriet och vänta på resultat. Istället får man informationen direkt och kan fatta beslut på plats, om det så gäller tröskning, gödsling eller användningsområde för spannmålen.

Hjälpmedel för att fatta beslut
Med två patent och ett tredje inlämnat är GrainSense ett nytt sätt att kontrollera spannmålens kvalitet redan innan den tröskas.
- Vi ser att jordbrukaren själv får den största fördelen. Men samtidigt är en effektivare livsmedelskedja till fördel för alla, inte bara kedjan själv.
Krogius kallar GrainSense ett hjälpmedel för att fatta beslut.
- Tänk dig en regnig höst som i fjol. Genom att mäta proteinhalten på fältet kan producenten fatta beslut om vilket skifte det lönar sig att tröska först.
Mätresultatet visar också vilka spannmålspartier som ska lagras i vilken silo.
- På så sätt förstör man inte ett spannmålsparti av hög kvalitet med ett parti av lägre kvalitet. Dessutom blir det lättare att planera vad som säljs vart, och prisinformation fås direkt i systemet. Det är alltid en fördel för den som säljer att känna sin vara.
För husdjursgårdar möjliggör GrainSense kontroll av spannmålspartier som köps in som foder, vilket innebär en optimal foderblandning varje gång.

Kan kalibreras för många sorter
Till en början är GrainSense kalibrerad för vete, men i april kommer kalibrering för havre, råg och korn. I tid till tröskningen väntas även kalibrering för rybs och raps.
- Vi utreder också möjligheten för ärtor, bondböna och varför inte ris, majs eller soja med tanke på den internationella marknaden. De blir däremot inte aktuella ännu i år.
Även molntjänsten uppdateras kontinuerligt. Genom den kan jordbrukaren bland annat följa med vilka skiften som ger bäst avkastning, och följa med utvecklingen från år till år.
Mätningen baserar sig på ett nytt sätt att utnyttja ljus, där varje frö genomlyses till hundra procent. Det behövs bara ungefär 60-80 korn för att maskinen ska kunna avläsa halterna.
- Det grundar sig på teknologi som industrin haft tillgång till länge, men nu blir mätningen tillgänglig för enskilda producenter.

Priset kan kännas högt
GrainSense kostar 3.900 euro utan moms med möjlighet till leasing-kontrakt för 3-5 år. Användarkontot med molntjänst kostar 250 euro per år. Kalle Erkkola, avdelningschef vid Viljelijän Berner, är medveten om att priset kan kännas högt för en enskild odlare.
- I det svåra ekonomiska läget med låga spannmålspriser måste man förstås överväga varje inköp. Med individuella användarkonton kopplade till egna molntjänster kan däremot flera odlare dela på en maskin, och flera maskiner kan likaså vara kopplade till ett konto enligt behov.
GrainSense väckte enligt Krogius och Erkkola stort intresse på Agritechnica-mässan i Tyskland i fjol. Även SLC var med om att få företaget till mässan genom ett rekommendationsbrev undertecknat av SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. SLC underströk i brevet att möjligheten att analysera spannmålskvaliteten på gården är viktig eftersom jordbrukaren då kan lagra skörden korrekt.

TEXT & FOTO
Andrea Bergman
andrea.bergman@slc.fi