(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

29.1.2018, Landsbygdens Folk:

Eviras provförsändelsers hanteringstider
påverkas av facklig manifestation


Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber att prover inte sänds in via Matkahuolto under slutet av veckan, eftersom de kan förskämmas på grund av att hanteringstiderna förlängs.
Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf:s olika fackavdelningar deltar i fredagens (2.2) manifestation och därför uteblir Matkahuoltos arbetspass klockan 03.00-18.00.
Mer information på FFC:s webbplats: https://www.akt.fi/uutiset/aanityottomalle/