(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

26.1.2018, Landsbygdens Folk:

EU risar rysk svinpestpolitik

EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis kritiserar Rysslands bristande samarbete inom bekämpningen av afrikansk svinpest. Kommissionen har föreslagit gemensamma konsultationer om motåtgärder, men förslaget har inte väckt några reaktioner i Moskva.
Vildsvin
Vildsvin på en väg nära den ryska enklaven Kaliningrad mellan Polen och Litauen. FOTO: Landpixel.

Andriukaitis luftade sin frustration på den gröna veckan i Berlin. Han påminde om att den afrikanska svinpesten har nått Europa via Mellanöstern, Georgien och Ryssland. Därifrån har epidemin brett ut sig mot både väst och öst.
Enligt Andriukaitis har svinpesten redan nått ända till Irkutsk i öster, medan epidemins framfart västerut har varit betydligt långsammare. Det beror på en målmedveten prevention i EU:s medlemsländer, anser kommissionären.
Uppenbarligen gör Ryssland inte mycket för att förhindra epidemins framfart, säger Andriukaitis. Han säger att kommissionen skulle uppskatta mer insyn i den ryska övervakningen av vildsvinen för att bättre kunna bedöma riskerna.
Jag har erbjudit de ryska kollegerna en träff på ort och ställe för att diskutera frågan men än så länge har ingen inbjudan synts till. Den enda reaktionen gäller WTO-tvisten om EU:s skadeståndsanspråk, beklagar Andriukaitis.

Tyskt krismöte mot svinpest
I Tyskland står både regeringen och grisbönderna på helspänn. Situationen på svinpestfronten har skärpts de senaste veckorna. Nya fall av svinpest bokförs ständigt i Polen och Tjeckien och smittan närmar sig den tyska östgränsen.
Frågan är inte om, utan när, smittan kommer över gränsen, befarar grisbönderna i landets östra delar. Mellan november och januari upptäcktes 9 nya fall av svinpest i Polen och hela 25 fall i Tjeckien.
Faran gäller inte bara östgränserna. Svinpesten kan dyka upp var som helst, eftersom smittan sprids av människor och transporter längs landsvägarna. På motorvägarnas rastplatser har plakat satts upp som manar befolkningen till vaksamhet.
Nyligen samlades jordbruksministrarna i alla tyska delslater till ett gemensamt krismöte för att dra riktlinjer för preventiva åtgärder. Bönder, långtradarchaufförer, jägare, polis, tull och andra nyckelgrupper ska instrueras.
Grishållningen spelar en viktig roll inom det tyska jordbruket och stämningen är på helspänn. Producentorganisationen Deutscher Bauernverband befarar förluster på mellan två till tre miljarder euro om den tyska grisnäringen skulle hamna i karantän.

Jakten är kontroversiell
DBV har föreslagit att 70 procent av den tyska vildsvinsstammen borde skjutas som en preventiv åtgärd. I hela landet skulle i så fall flera hundra tusen djur dödas. Varje år skjuter tyska jägare omkring 600.000 vildsvin.
Några delstater har redan lättat på bestämmelserna. Målet är att fälla fler vildsvin så att stammen kännbart minskar. I den stora delstaten Nedersachsen får jägaren en premie på 50 euro för varje nedlagt vildsvin.
Miljö- och djurskyddsorganisationerna ifrågasätter jakten. Jakt är ingen vettig lösning på problemet, säger WWF. I stället avleds uppmärksamheten från de faktiska orsakerna till det ökande vildsvinsbeståndet.
Enligt WWF ligger ansvaret hos jordbruket. De växande arealerna av majs och raps lockar till sig vildsvin och bidrar till den starka ökningen. Ett effektivare växelbruk är bättre än jakt, menar WWF.
I Danmark planeras en omfattande avskjutning. Den danska matministern Esben Lunde Larsen vill utrota alla vildsvin i landet. Danmarks Jägerforbund har efter moget övervägande backat upp planen för att skydda den danska grisnäringen.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com