(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

26.1.2018, Landsbygdens Folk:

Bryssel efterlyser proteinplan för EU

EU-kommissionen ska utreda möjligheterna att höja den europeiska självförsörjningsgraden med proteinrika baljväxter som råvara för djurfoder. För ändamålet ska agrarkommissionär Phil Hogan lansera en europeisk proteinplan.I dag är EU i hög grad beroende av importerad soja, framför allt från USA, Brasilien och Argentina. Det handlar om stora mängder - EU importerar årligen 35 miljoner ton sojabönor och sojamjöl för foder.
Hogan meddelade om sina avsikter redan senaste sommar på den europeiska foderindustrins kongress i Cordoba. Han hänvisade till underskottet på inhemsk protein i EU och lovade att främja planerna på en europeisk proteinstrategi.
EU-kommissionen ska under våren genomföra en offentlig utfrågning om initiativet för att kartlägga intresset bland jordbrukets aktörer och medlemsländerna. Ett av målen är att utreda konkurrenskraften för EU-protein i jämförelse med importerad vara.
Enligt tidsplanen borde resultaten vara klart till sommaren. Kommissionen planerar en särskild högnivåkonferens kring odling av växtprotein senare på hösten under det österrikiska ordförandeskapet.

Österrike visar vägen
Österrike har varit en drivande kraft inom den europeiska sojaodlingen. Landet betecknas som en föregångare i EU med en sojaareal på omkring 60.000 hektar. Enligt uppskattningar har Österrike plats för ytterligare 20.000 hektar.
Österrikarna har drivit på en ökning av sojaodlingen i Österuropa inom projektet Donausoja, som redan omfattar en miljon hektar i femton länder. Den europeiska sojan är därtill GMO-fri, medan importvaran till största delen härstammar från GMO-produktion.
Fjorton europeiska jordbruksministrar undertecknade i fjol en europeisk sojadeklaration för att främja odlingen av proteinrika baljväxter i EU. Enligt deklarationen borde mer soja, ärter och åkerböna odlas i EU för att trygga tillgången på protein.
Initiativet kommer från Tyskland och Ungern, som vill främja odlingen av baljväxter i EU. I dag odlas baljväxter på endast tre procent av den europeiska åkerarealen. En utvidgad odling skulle minska EU:s beroende av utländsk protein.
En sådan satsning kan också motiveras ur odlingsteknisk synpunkt. Baljväxter fixerar kväve i marken och sänker risken för växtsjukdomar i spannmålsodlingar. Det kan i sin tur minska behovet av växtskyddsmedel.
Enligt initiativtagarländerna är deklarationen en signal till EU-kommissionen att främja odlingen av baljväxter och påskynda EU:s planerade proteinstrategi. En utvidgad europeisk odling skulle reducera beroendet av importerad soja från Nord- och Sydamerika.
Den europeiska sojadeklarationen har undertecknats av jordbruksministrarna i Tyskland, Ungern, Österrike, Frankrike, Finland, Nederländerna, Italien, Polen, Kroatien, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Grekland och Luxemburg.

Experterna är skeptiska
Enligt tyska experter kan det ännu dröja länge innan EU kan ersätta väsentliga delar av den importerade sojan med inhemsk produktion - om det alls kommer att lyckas. Det framgick vid en diskussion i anslutning till årets Grüne Woche i Berlin.
Orsakerna är många. Alternativa proteinväxter har ett lägre näringsinnehåll i jämförelse med soja. Det innebär att boskapen behöver mer foder, varnade Oliver Balkhausen från spannmålshandelns centralorganisation Coceral.
Han ifrågasatte också odlarnas intresse att övergå till baljväxter i större skala. Täckningsbidraget är inte tillräckligt högt för att vara attraktivt. Det blir knappast möjligt att ens till hälften ersätta importen av GMO-soja.
En kännbar utvidgning av proteinväxtodlingen riskerar i sin tur att inkräkta på spannmålsarealerna i EU, påminde Balkhausen. Insektsprotein är heller inget realistiskt alternativ inom en överskådlig framtid, bedömde Coceral-experten.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com