Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Varför skall jag ha en kulram med mig på passet!?<br />
- Det är ett hjälpmedel; i år skall du först räkna älgkronans taggar på ena sidan och sedan den andra sidans, addera, fundera och sedan först skjuta!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

28.9.2018, Landsbygdens Folk:

Belgien slaktar tamgrisar
för att stoppa svinpesten


I Belgien har antalet fall av afrikansk svinpest bland vildsvin ökat till nio. Myndigheterna har beslutat att slakta flera tusen tamgrisar i landets södra delar för att stoppa spridningen. Det bekräftade jordbruksminister Denis Ducarme på måndagen.EU-kommissionen har välkomnat åtgärden. Enligt jordbruksministeriet i provinsen Vallonien berör åtgärden sammanlagt 58 grisbesättningar. Omkring 4.000 grisar ska avlivas.
Vi måste handla snabbt för att rädda grisproduktionen som är en viktig ekonomisk faktor i landet. Branschen genererar årligen omkring 1,5 miljarder euro. 15.000 arbetsplatser är i fara, tillade Ducarme.
Grisköttet från gårdarna får inte säljas. Enligt Ducarme ska de drabbade producenterna kompenseras för förlusten. Kompensationerna finansieras till hälften av EU medan den belgiska staten står för den andra hälften.

Producenterna är inte övertygade
Alla nio fall av svinpest i Belgien hänför sig till vildsvin. Trots detta fattade Belgiens myndigheter ett riktigt beslut, fastslår kommissionen. Bekämpningen av svinpest är en prioritet i EU på grund av hotet mot grisnäringen och hela ekonomin.
Åtgärden har kritiserats av flera producent- och branschorganisationer som anser att regeringen handlar förhastat. Producenterna befarar att åtgärden kommer att få svåra konsekvenser för Belgiens grisnäring.
I Belgien har grispriset sjunkit kännbart efter att det blev känt att svinpest hade brutit ut i landet. Utländska slakterier har helt stoppat sina inköp av belgisk gris. En vecka före utbrottet av svinpest slaktades ännu 14.000 belgiska grisar i Tyskland.
Tio tredjeländer utanför EU har stoppat importen av griskött från Belgien, bland dem Kina, Sydkorea och Filippinerna. Kina och Sydkorea köper tillsammans nästan hälften av Belgiens export av griskött.

Nervositeten ökar
Bland grisproducenterna i grannländerna ökar nervositeten. Copa-Cogeca-ordföranden Joachim Rukwied, som parallellt är tysk producentbas, kräver att EU-kommissionen ska avdela större resurser för bekämpning av svinpest.
I en intervju för webbsidan TopAgrar understryker Rukwied att den afrikanska svinpesten måste stoppas så länge tid är. Han efterlyser ett större engagemang och framför allt pengar från EU.
De redan smittade EU-länderna behöver kraftigare resurser för att begränsa utbredningen av svinpest. Redan i början av året efterlyste Copa-Cogeca mer pengar men inget konkret har skett, beklagar sig Rukwied.
Kommissionen har beviljat pengar för informationskampanjer men det räcker inte. Med tanke på den skärpta situationen i Belgien måste alla tänkbara åtgärder vidtas för att stoppa spridningen.

Jakten på vildsvin är intensiv i Tyskland
Tyska experter befarar att svinpest snart också kommer att påträffas i Tyskland. Det är bara en tidsfråga. Myndigheterna i Belgien får beröm för effektiva och snabba åtgärder som syftar till att begränsa smittan till ett möjligast litet område.
En viktig strategi var att lokalt stoppa jakten i det nedsmittande området för att förhindra att sjuka vildsvin skräms bort och sprider smittan ytterligare. I stället koncentrerades åtgärderna till att lokalisera självdöda djur.
I Tyskland har jakten på vildsvin redan tidigare intensifierats i hög grad. Under jaktsäsongen 2017/2018 fälldes mer än 820.000 vildsvin i landet, eller 40 procent mer än föregående år.
Enligt det tyska jägarförbundet DJV har jägarna skött sin uppgift mycket effektivt med avseende på svinpestfaran. Jakt är den bästa preventiva åtgärden. En glesare vildsvinsstam minskar kännbart faran för spridning av svinpest.
DJV uppmanar därför jägarna att fortsätta med den intensiva jakten. I skottlinjen är särskilt unga vildsvin som är yngre än två år, eftersom ungdjur fortplantar sig särskilt aktivt och höjer reproduktionstalen.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»