Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Varför skall jag ha en kulram med mig på passet!?<br />
- Det är ett hjälpmedel; i år skall du först räkna älgkronans taggar på ena sidan och sedan den andra sidans, addera, fundera och sedan först skjuta!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

21.9.2018, Landsbygdens Folk:

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd
börjar på fredag med eko- och kompensationsersättningarna


Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10. Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet.I förskott på kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 412 miljoner euro till jordbrukarna. Restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) betalar Landsbygdsverket ut i november.
Det sammanlagda beloppet av förskott på ersättningen för ekologisk växtproduktion är cirka 36 miljoner euro. Återstoden av ersättningen (ungefär 15 %) betalas till sökandena i maj-juni 2019.
Landsbygdsverket betalar kompensationsersättningens husdjursförhöjningar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till gårdarna i maj-juni 2019.

Höstens utbetalningstidtabell är oförändrad
I oktober betalar Landsbygdsverket också restbeloppet av stöd för växthusproduktion. Förskottet på stödet betalades till växthusföretagarna i april. I oktober betalas dessutom stödet per djur för renar och stödet för biodling.
I november påbörjas utbetalningarna av miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande och nationella åkerstöd. Tack vare det undantag som EU-kommissionen har föreslagit utgör förskotten på miljöersättning 85 procent av ersättningsbeloppet.
I december utbetalas grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor och EU:s djurbidrag. Utbetalningstidtabellen för de här stöden baserar sig på en EU-rättsakt som förutsätter att övervakningarna är slutförda innan utbetalningarna påbörjas.
Finland har till i höst föreslagit en förordningsändring som skulle tillåta att förskott på stöden kunde betalas redan i oktober, men EU-kommissionen kommer inte att ändra förordningen.

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten
Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.
I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalts till den egna gården. Gårdarna får det årliga stödsammandraget per post i början av året.

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»