Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

7.9.2018, Landsbygdens Folk:

“Inflammerat klimat bland
aktörerna i livsmedelskedjan”


Reijo Karhinen jobbar vidare med utredningsarbetet för att hitta lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Redan nu säger han att han kan presentera en modell för att höja jordbrukets företagarintäkter med 500 miljoner euro, frågan är bara om livsmedelskedjans samtliga aktörer accepterar den.OP-Pohjolas tidigare generaldirektör Reijo Karhinen har jobbat med utredningen på uppdrag av statsministern och jord- och skogsbruksministern i en dryg månads tid. Det råder ett mycket inflammerat klimat bland aktörerna i livsmedelskedjan konstaterar han, men försöker ändå få till en diskussion med samtliga parter.
- Spänningarna är stora. Det är viktigt att alla parter är delaktiga i arbetet och kommer med idéer och förslag på hur situationen kunde bli bättre. I synnerhet producenterna känner att de behandlas fel, säger Karhinen efter att ha hört olika parter i en månads tid.
Karhinen är övertygad om att kärnjordbrukets lönsamhet måste bli bättre. Det är här de allra största lönsamhetsproblemen finns.
- Det kommer att vara de medelstora gårdarna som blir ryggraden i det framtida Finlands livsmedelsförsörjning.
Han konstaterar också att det inte är några fel på själva slutprodukten, den inhemska maten.
- Ingen ifrågasätter kvaliteten på den finländska maten och det är en bra utgångspunkt. De olika tillfällen vi haft har varit konstruktiva. Hjärnrian på webben har också varit välbesökt och därifrån har det kommit många bra idéer och tankar. Men fortfarande borde fler engagera sig i den, säger han.

Ingen gemensam vision just nu
Enligt Karhinen saknar livsmedelskedjan en gemensam vision och förutsättningar för att skapa en sådan är svaga i nuläget. Det här behövs ändå för att höja lönsamheten och framgångsrikt marknadsföra finländska livsmedel utomlands.
Enligt Karhinen har handeln gått igenom den största strukturförändringen under de senaste decennierna, en förändring som lett till att den koncentrerats och fått en stark ställning i livsmedelskedjan.
- Den raska strukturrationaliseringen hos handeln har gett den en otroligt stark förhandlingsposition, säger han.
De centrala elementen när det kommer till att hitta 500 miljoner till i företagarintäkter är att kärnjordbruket i Finland fungerar bra, innovationer och specialisering samt exporten. Reijo Karhinen säger att han redan nu har mer konkreta lösningar och idéer för att komma upp till de 500 miljonerna, frågan är närmast om samtliga aktörer kan acceptera dem.
- Det är ändå de här tre temaområdena vi främst jobbar med - kärnjordbruket, innovationer och specialisering - inom dem ska nya lösningsmodellerna hittas, avslutar han.
Karhinens slutrapport presenteras och överlämnas till statsrådet i januari 2019.

Staffan Björkell
staffan.bjorkell@gmail.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»