Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

7.9.2018, Landsbygdens Folk:

Arla skänker vinsten till sina producenter

Mejerikoncernen Arlas styrelse föreslår att årets koncernvinst i sin helhet ska betalas ut till Arlas egna producenter och ägare med anledning av torkan. Årsresultatet uppskattas till omkring 300 miljoner euro. Pengarna kan betalas ut i mars 2019.Arla har omkring 11.200 mjölkproducenter i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Storbritannien. De är samtidigt är delägare i koncernen och kan vänta sig en kännbar utdelning.
Koncernens balansräkning har förbättrats avsevärt under de senaste fem åren. Styrelsen är nöjd med den positiva utveckligen. Under normala år betalas bara en del av kooperativets vinst till producenterna. Detta år blir ett undantag.
Alla länder där Arla har ägare påverkas av sommarens torka. I egenskap av bondeägt företag är vi engagerade i producenternas situation. Sommarens torka är extraordinär i Europa, säger koncernens styrelseordförande Jan Toft Nørgaard i ett pressmeddelande.
Förslaget kommer att diskuteras på nästa representantskapsmöte i oktober. Därefter för styrelsen förslaget vidare till mötet i februari 2019, där årsredovisningen ska godkännas. Om allt går enligt ritningarna kan pengarna betalas ut i mars nästa år.
En förutsättning är att varken resultatnivån eller koncernens finansiella utsikter förändras i någon högre grad före utgången av året. Om förslaget godkänns, följer utbetalningen den ordinarie tidtabellen för efterlikviden i Arla.
Arla poängterar att utbetalningen av hela vinsten ska betraktas som en engångsföreteelse. Koncernen återgår till sin normala konsolideringspolitik under åren 2019 och 2020, skriver styrelsen i pressmeddelandet.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»