Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

31.8.2018, Landsbygdens Folk:

Nytt insektlabb bidrar till sektorns utveckling

Naturresursinstitutet invigde ett insektlaboratorium i Jockis förra veckan. Här bedrivs både akademisk forskning och testas olika lösningar för insektindustrins behov.
Intresset för insekter är stort just nu. De är en mångsidig men ännu ganska outnyttjad resurs, sade forskningschef Johanna Buchert i sitt öppningstal.- Det behövs forskning, innovationer och samarbete för att främja hela sektorns utveckling.
Hon nämnde att det årligen i Finland uppstår 21 miljoner ton näringsrika biomassor, som kunde förädlas för att få ut ett mervärde och minska på utsläppen. Här har insektsektorn enorm potential.
- Vi måste skapa ny produktionsteknologi, nya produkter för nya kunder och för nya marknader.
Nyinvigda InsectLab är en modern testningsanläggning för forskning och utveckling inom insektnäringen. Utöver faciliteterna har institutet cirka fyrtio forskare med insektsakkunskap, som kan användas i samband med projekt i labbet.

Livsmedel, foder, avfallsbehandling
Enligt specialforskare Miika Tapio finns ungefär femtio insektproducenter i Finland och tre registrerade förädlingsföretag. Intresset för att konsumera insekter har ökat.
- Enligt en konsumentenkät är 70-80 procent av konsumenter yngre än 45 år beredda att konsumera insekter, helst i pulverform. Som orsaker angavs miljöfaktorer samt att man gillade insektsmaken. 10-16 procent av konsumenterna ville inte äta insekter, men ansåg att insekter kan användas i djurfoder.
Den vetenskapliga forskningen om insekter har ökat globalt, särskilt intresset för svart soldatfluga. Vid Naturresursinstitutet börjar forskning om teknisk användning av flugan i år.
- Flugans larver är effektiva på att bryta ner olika biomassor, såsom gödsel och matrester. De klarar också av att bryta ner mögelgifter och vissa läkemedel, till exempel en del epilepsimediciner som är svåra att rena vid biologisk vattenrening, sade Tapio.
Som exempel på andra intressanta framtida forskningsområden nämner Tapio insekternas kitin, som förekommer i insekternas skal, samt peptider, alltså proteiner.

Anna Kujala
anna@tipos.fi

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»