Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

30.8.2018, Landsbygdens Folk:

Regeringens krispaket första hjälpen enligt SLC
Nu måste livsmedelskedjan ta sitt ansvar


Regeringen har uppmärksammat det torkdrabbade lantbruket med ett krispaket på 65 miljoner euro utöver de 21,5 miljoner som redan var reserverade i anslutning till budgetramarna i våras.
Torkan kommer dock att förorsaka skador ännu lång tid framöver. Skadorna beräknas uppgå till uppemot 400 miljoner euro, påminner SLC.– Staten har nu visat beredskap att tänka om i sin budget. Nu sitter livsmedelskedjans övriga aktörer med lösningarna på sitt bord. Även handelsledet måste bejaka att kostnadsläget för producenterna är ett helt annat nu än när de långsiktiga avtalen ingicks i början av året, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.
Som exempel nämner han att julskinkorna, på grund av torkan, nu har ett helt annat produktionspris än när handeln och industrin avtalade om priserna för skinka i början av året.
SLC anser att man inom livsmedelskedjan borde frångå sådan långsiktig avtalspraxis eftersom den överhuvudtaget inte beaktar de faktiska kostnader som uppkommer på gårdarna för att producera råvaror på naturens och omvärldens villkor och som jordbrukaren sällan själv kan påverka.
– Inom matkedjan bör handelns och industrins avtal kunna omförhandlas. Nu är det dags att även handeln drar sitt strå till stacken för att trygga det finländska jordbrukets framtid. Likaså bör aktörerna i foder-, gödsel- och energibranschen komma gårdarna till mötes, påpekar SLC-ordförande Nylund.
SLC påtalar dessutom att de stödåtgärder som ingår i krispaketet måste betalas ut till gårdarna å det snaraste.
– Vi har inte råd att förlora någon tid. Läget är mycket kärvt på många gårdar som drabbats av torkan. Krisstödet måste komma till gårdarnas undsättning snarast möjligt, säger Mats Nylund.
SLC vill även se raskare tag från statsmakten för att ta i jordbrukets strukturella lönsamhetsproblem.
– Nu måste hela näringen och statsmakten fortsätta det långsiktiga arbetet för att få jordbrukets lönsamhet på fötterna, framhåller SLC-ordföranden.

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»