Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

24.8.2018, Landsbygdens Folk:

SLC Nyland:
Torkan förvärrade jordbrukets lönsamhetskris


Torkan har fått stora konsekvenser för jordbrukarna. I Nyland har närmare hälften av såväl spannmåls- som grässkörden torkat bort. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid. Då skörden ifjol regnade bort och lönsamheten på grund av låga priserna på jordbruksprodukter varit mycket dålig redan under flera år, medför årets extrema torka och skördekatastrof stora ekonomiska problem för gårdarna.- Situationen har inte varit så här svår på trettio år, konstaterar SLC Nylands ordförande Thomas Antas.
Såväl de flesta partier som fackcentraler anser att det nu verkligen finns skäl för ett krispaket till jordbruket. Många arbetsplatser och hela landets livsmedelsförsörjning står på spel.
Thomas Antas framhåller ändå att det inte hjälper mycket med litet plåster på såren för torkan, utan behövs åtgärder som förbättrar lönsamheten på längre sikt. För den akuta krisen behövs enligt SLC Nyland ett riktat krispaket i samma storleksklass som den svenska regeringen beviljat de svenska jordbrukarna, det vill säga över 100 miljoner euro.
- Dessutom bör utbetalningarna även för de normala EU-stöden och tidigare beviljade krisstöd tidigareläggas, betonar Antas.
Återbäringen av bränsleacciser för 2019 måste bibehållas på samma nivå som 2017. Regeringsprogrammets beskärningar av jordbruksstöden bör helt och hållet återtas.
SLC Nyland kräver vidare att underfinansieringen av fastlandets miljöprogram om 140 miljoner euro måste korrigeras. Finansieringen till rådgivningen måste höjas och tilläggsanslag beviljas för uppgörande av företagsplaner och ekonomiuppföljning för jordbrukare för att förbättra jordbrukets lönsamhet.
För att i framtiden förbättra odlarnas möjligheter att klara av sämre skördeår efterlyser SLC Nyland förbättrade möjligheter för odlarna att göra reserveringar för att kunna jämna ut inkomsterna mellan bättre och sämre år.

Brist på foder och strö
SLC Nyland befarar att det på många husdjursgårdar blir brist på strö och foder under den kommande vintern. För att förhindra att gårdarna tvingas ta till nödslakt för att få fodret att räcka till borde regeringen nu bevilja transportersättning för grovfoder. Ekodjurgårdarna i speciellt svår situation.
Eftersom grovfoder, såsom hö, är dyrt att transportera kunde transportersättningen kompensera för en del av de extra kostnaderna för inköp av foder från längre avstånd.

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»