Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Varför skall jag ha en kulram med mig på passet!?<br />
- Det är ett hjälpmedel; i år skall du först räkna älgkronans taggar på ena sidan och sedan den andra sidans, addera, fundera och sedan först skjuta!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

27.7.2018, Landsbygdens Folk:

Turex 50 WP och Kestac 50 EC får nu
användas mot larver av gammafly


Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har nu fredag eftermiddag 27 juli vid halvtretiden meddelat om undantagslov att använda vissa växtskyddsmedel i åkerböna, kummin, oljeväxter och ärter.
Man får alltså nu använda medlen Turex 50 WP i odlingar av åkerbönor, kummin, ärter och oljeväxter samt Kestac 50 EC i kummin som såtts i år för att bekämpa gammafly.
Loven har beviljats eftersom det handlar om en nödsituation. Larver av gammafly har redan hunnit skada stora arealer med bland annat åkerböna på kort tid.
Ämnen som innehåller alfacypermetrin, deltametrin, esfenvalerat och cypermetrin, samt det mikrobiologiska Turex 50 WP har godkänts sedan tidigare för vissa växter i syfte att bekämpa skadliga fjärilar och deras larver samt vecklare.
Vid användning måste jordbrukarna i övrigt följa de begränsningar, som berör ämnena. Pyretroider är således mycket giftiga för bland annat organismer i vattendragen, och därför måste man vara mycket försiktig med användningen nära vattendrag, påminner gruppchefen Kaija Kallio-Mannila.
Man får dock inte spruta på EFA-arealer.
Tukes behandlar ännu övriga ansökningar om undantagslov.

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»