Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

1.6.2018, Landsbygdens Folk:

Nästa CAP blir flexiblare,
tak införs för direktstöden


EU-kommissionen vill gradvis minska stöden för större jordbruk från 60.000 euro till 100.000 euro som blir den övre gränsen.
Nästa CAP efter 2020 ska bli flexiblare och enklare med större tyngdpunkt på ett hållbart jordbruk.
Stödtaket ska enligt agrarkommissionär Phil Hogan trygga inkomstnivån på mindre och medelstora familjejordbruk. Nästa CAP ska stärka bredden hos den europeiska jordbrukssektorn och stöda miljö- och klimatskyddet.
EU:s medlemsländer ska få friare händer att själva styra användningen av EU-anslagen. Länderna får rätt att överföra 15 procent av direktstöden i den första pelaren till landsbygdsstöden för att finansiera regionala prioriteringar.

Mer direktstöd till mindre jordbruk

Direktstöden fortsätter att vara en viktig del av politiken. Kommissionen vill i framtiden dirigera stöden till små och medelstora jordbruk och till unga bönder. Det innebär att små och medelstora gårdar ska få mer stöd per hektar.
Direktstödet till gårdarna börjar minska från 60.000 euro och uppåt till den övre gränsen 100.000 euro. Kostnaderna för arbetskraft kan dras av från beloppet. Enligt Hogan kan EU inte förhindra att reglerna kringgås genom att dela upp en stor gård i mindre enheter.
Länderna måste avsätta minst två procent av direktstödet till starthjälp för unga jordbrukare. Detta ska kompletteras med ekonomiskt stöd för olika åtgärder som gör det lättare att få tillgång till mark.

Skärpta krav på miljö och klimat

Direktstödet kommer att kopplas till skärpta miljö- och klimatkrav. Alla länder måste tillhandahålla system för stöd till producenter som är beredda att gå längre än de föreskrivna kraven.
Detta finansieras med en andel av nationella anslag för direktstöd. Minst 30 procent av anslagen till landsbygdens utveckling ska användas för miljö- och klimatåtgärder. Kommissionen beräknar att 40 procent av CAP-budgeten kan bidra till klimatåtgärder.
Utöver den 15-procentiga andelen som kan överföras mellan direktstöd och landsbygdsstöd, kan länderna därutöver överföra 15 procent utan nationell medfinansiering till landsbygdsutveckling för miljö- och klimatåtgärder. Kommissionen vill också satsa på ny teknik under de följande åren. Medlemsländerna uppmanas till exempel att använda satellitdata för gårdskontroller. Digitaliseringen på landsbygden ska påskyndas med utbyggning av bredband.
Med tanke på kommissionernas planer på en bantad långtidsbudget ställer sig frågan hur finansieringen ska ordnas. Det gör också EU-parlamentet, som kräver att nästa långtidsbudget måste förbli intakt. – PK

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»