Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Jag ser inga fördelar med klimatuppvärmningen!<br />
- Ett varmare klimat betyder mera sol som mina solpaneler kan ta tillvara och driva mitt kylaggregat!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

11.5.2018, Landsbygdens Folk:

Möjlighet för rovdjursundantag i betestvång

Jordbrukare med båsladugårdar kan få undantag för förpliktelsen att ta ut sina djur i sommar om det kan dokumenteras att det finns varg eller andra stora rovdjur i området. Det meddelar livsmedelssäkerhetsverket Evira.Det handlar dock om enskilda fall. Så här säger Evira i en korrespondens med SLC: "Platsen där djuren hålls måste i alla fall vara trygg, och av den orsaken kan man i undantagsfall hänvisa till förekomsten av rovdjur som motivering då man ansöker om lov för dispens när det gäller djurgårdens förpliktelse att ta ut djuren för att beta och röra på sig.
Hotet från rovdjur måste i sådana fall kunna dokumenteras. Det skulle närmast handla om situationer där rovdjur redan har förorsakat skador eller där risken för rovdjursskador på området helt klart har ökat enligt myndigheternas allmänna uppskattning."
I övrigt finns det enligt Evira ingen officiellt acceptabel orsak för undantag. Det betyder att det gäller för den enskilda producenten att vara noga med sina åtgärder och kolla dem med myndigheterna.

Micke Godtfredsen
micke.godtfredsen@slc.fi

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»