Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Jag ser inga fördelar med klimatuppvärmningen!<br />
- Ett varmare klimat betyder mera sol som mina solpaneler kan ta tillvara och driva mitt kylaggregat!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

4.5.2018, Landsbygdens Folk:

Frankrike förbjuder vilseledande köttetiketter

Utbudet av köttprodukter som inte alls innehåller kött förvillar konsumenterna. Det anser det franska parlamentet, som har infört en ny lag mot fejkade köttprodukter. Mat som inte innehåller äkta kött får inte marknadsföras som stek, korv eller bacon.Fantasin bland tillverkarna av veganprodukter är stor. Butikshyllorna vimlar av produkter som efterliknar kött, fastän de i själva verket är framställda av soja, grönsaker, tofu eller andra köttfria ingredienser.
De franska butikerna måste nu röja hyllorna från alla slags fejkade köttprodukter. Alla livsmedel som marknadsförs som kött ska också innehålla kött, fastställer en ny lag som ska skydda konsumenterna.
Den nya lagen gäller också vegetariska eller vegana produkter som marknadsförs som mjölkprodukter, exempelvis sojamjölk och mandelmjölk. Den som bryter mot lagen kan bestraffas med böter upp till 300.000 euro.
Initiativet till den nya lagstiftningen kommer från parlamentarikern Jean-Babtiste Moreau, som är bonde och medlem i president Emmanuel Macrons parti La République en Marche! Motivet är att marknadsföringen vilseleder konsumenterna.

Copa-Cogeca kräver EU-lag
Liknande initiativ har också diskuteras i några andra EU-länder, bland annat Tyskland. Copa-Cogeca har tagit upp tråden och kräver att produkter som efterliknar mjölk och smör måste härstamma från animalieproduktion.
Producentorganisationen hänvisar till ett rättsfall där EU-domstolen i fjol fastställde att begreppet "mjölk" bara får användas för livsmedel som härstammar från däggdjur och så kallad "normal juversekretion", som domstolen uttrycker det.
Principen gäller alla förädlade industriprodukter som saluförs som mjölk och andra traditionella mejeriprodukter. Det måste klart framgå av förpackningen att produkten innehåller veganprodukter som varken är smör, ost, mjölk eller yoghurt.
Bakgrunden är ett klagomål mot det tyska företaget TofuTown som tillverkar och marknadsför veganlivsmedel. EU-domstolen har skickat sitt utlåtande vidare till en tysk domstol som ska fälla det slutliga avgörandet.
Flankstöd får Copa-Cogeca av den europeiska mejerisektorns organisation EDA, som fordrar ett starkare EU-skydd för produktbeteckningarna "mjölk" och "smör". Anledningen är flödet av ersättande "mjölkprodukter" av soja, kokosnöt, mandel och ris.

USA-farmare klagar också
I USA har boskapsproducenternas organisation USCA också fått upp ögonen för problemet. Veggieburger, insektmat och kött som snart börjar odlas i laboratorier lurar konsumenterna att de köper äkta kött, menar producenterna.
Enligt USCA har konsumenterna ingen chans att skilja mellan syntetiska och äkta köttprodukter om lagstiftningen inte ändras. Därför har man nu vänt sig till jordbruksministeriet USDA med kravet på obligatorisk varudeklaration.
Producenterna anser att bara äkta köttprodukter ska få säljas under benämningen kött eller nötkött. En förutsättning är att produkten härstammar från djur som som har avlats och vuxit upp på traditionellt sätt.
Märkningen borde gälla alla produkter av naturligt kött, oavsett om de är inhemska eller härstammar från andra ursprungsländer. Farmarna påminner om att USDA och dess myndigheter bär ansvaret för livsmedelsstandarder och produktmärkning av mat.
Farmarnas initiativ kritiseras av tillverkarna av alternativa köttprodukter. De anklagar nötproducenterna för att uteslutande försöka skydda sina marknadsandelar mot nya konkurrerande produkter.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»