Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Jag ser inga fördelar med klimatuppvärmningen!<br />
- Ett varmare klimat betyder mera sol som mina solpaneler kan ta tillvara och driva mitt kylaggregat!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

27.4.2018, Landsbygdens Folk:

ÖSP utbildade stödpersoner
för gårdar som blir granskade


Vad bör man tänka på före, under och efter en granskning? Nu ger SLC ut en broschyr så att medlemmarna ska kunna ta kontroll över kontrollen. Samtidigt utbildade ÖSP stödpersoner som kan medverka när en gård granskas.Övernitiska granskningsveterinärer. Regelrätt översitteri och felaktig myndighetsutövning. Så här har många husdjursgårdar upplevt situationen när de har blivit granskade av veterinärer. Otaliga dylika rapporter har kommit in till SLC som nu tillsammans med ÖSP har valt att agera.
För snart två veckor sedan bjöds lokalavdelningarna till en kurs vars syfte var att utbilda stödpersoner som kan ställa upp med kort varsel när en gård blir granskad.
- Tanken är att de som nu har fått utbildning ska kunna fungera som ombud eller stödpersoner när andra producenter blir granskade. Orsaken är att vi har många vittnesmål av producenter som upplever att de har blivit dåligt bemötta i samband med granskningar. Genom att kunna ha med en stödperson som snabbt kan ta sig till gården som granskas ökar chanserna att granskningen går rätt till, förklarar SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin.

Utarbetat broschyr
SLC har utarbetat en broschyr som snart kommer att delas ut till medlemmar som berörs. Broschyren heter "Ta kontroll över kontrollen" och innehåller konkreta tips om rättsskydd och gällande praxis i samband med en djurskyddsgranskning.
- Vad kan man som producent ha rätt att vänta sig av en granskning? Broschyren ger tips om vad man kan förbereda sig på före besöket, under och efter besöket. Den som blir granskad har ett rättsskydd och det är viktigt att kunskapen om det här blir bättre för då minskar risken för övertramp. Vi har inte befogenheter att säga vad och hur tillsynsmyndigheten bör göra. Men vi kan utbilda vår egen kår.
Såväl landskapsförbunden som SLC har kontaktats av ett stort antal husdjursproducenter som upplevt brister i granskningsförfarandet.
- Därför vill vi lyfta fram att det går att ställa krav på myndighetsutövarna. Något vi också arbetar för är att myndigheternas dialog med producenten som granskas blir bättre. Den rådgivande funktionen i övervakningen borde accentueras och onödiga motsättningar måste fås bort. Granskarna har ett jobb att sköta, och det respekterar vi. Men allt bör gå sakligt och korrekt till, säger Strömberg-Schalin.
På plats i Edsevö på kursen var också en producent som har genomgått en mycket tuff period som fick sin början med en granskning för flera år sedan. Han berättade sin historia som innehåller element som åhörarna i salen knappt kunde tro hör hemma i en rättsstat.
På grund av att han utreds för djurskyddsbrott och förundersökningen pågår återges hans fall inte nu. Men hans vittnesmål på kursen är skrämmande - ur producentsynvinkel. Berättelsen kan sammanfattas så här: Granskarnas inkompetens när det kommer till husdjursproduktion är omfattande. Agerandet från myndigheterna har bidragit till att producenten upplever att han är utan rättsskydd.

Gillar inte orättvisa
Varför är du här och berättar din historia?
- Jag gillar inte orättvisa. Det är det värsta jag vet. I synnerhet när det är fråga om tjänstemän som missbrukar sin makt. Det som pågår mot mig är maktmissbruk och det ska inte få ske i Finland. Om vi bara sitter tysta händer inget utan det blir värre på sikt.
Det är just hans berättelse samt många andras som är orsaken till att SLC och ÖSP ordnar kursen. Hur bör man agera när granskarna oanmälda står på gården och kräver att de ska få komma in?
- Granskningsveterinären behöver egentligen inte vänta på en stödperson. Men jag uppmanar alla att ha dörrarna till anläggningarna låsta hela tiden. Man kan också försöka säga att man vill vänta på en stödperson. Om de går in utan dig är spelet över, säger Timo Äijö, processjurist, som har försvarat många producenter i misstänkta djurskyddsbrott.
I samband med en granskning kan producenten kräva intyg på att granskarna inte har varit i en annan produktionsanläggning på 48 timmar. ID-handlingar måste också presenteras och samtidigt orsaken till besöket.

Ha fullständig dokumentation
Äijö poängterar också vikten av att ha all dokumentation i skick. I samband med granskningen bör producenten också fotografera allt som granskarna gör. Det är lagligt att fotografera och filma om det tydligt framgår till exempel på dörren till anläggningen.
- I många fall där jag varit med tar veterinärerna hundratals foton. Det kan vara så att 95 procent visar att allt är bra och bara några foton som visar på oegentligheter. De kommer med i rapporten. Inte de andra som ger en helt annan bild. Veterinärerna söker efter fel, konstaterar Äijö.
- Där är det viktigt, om ni skulle hamna i en rättegång, att ni har dokumentation, kvitton över material och andra inköp, och i synnerhet foton som ger den rätta bilden, fortsätter han.
Han betonar också vikten av att ha med stödpersoner som kan fungera som vittne och som har kunskap om rättsskyddet.
- Det ökar chanserna betydligt för att granskningen går rätt till.
Det finns naturligtvis många granskningar som förlöper på rättmätiga grunder. Men Äijö tycker det är mycket positivt att man från producenthåll nu agerar för att göra situationen bättre.
- Jag har sett de mest ofattbara fallen och det är mycket bra att det här kommer upp till ytan så att det inte tystas ner.
ÖSP kommer att sammanställa en lista med stödpersoners namn och kontaktuppgifter.

Christoffer Thomasfolk
christoffer.thomasfolk@slc.fi

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»