Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Jag ser inga fördelar med klimatuppvärmningen!<br />
- Ett varmare klimat betyder mera sol som mina solpaneler kan ta tillvara och driva mitt kylaggregat!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

27.4.2018, Landsbygdens Folk:

Mexiko öppnar gränserna
för EU:s jordbruksprodukter


EU och Mexiko har enats om ett nytt frihandelsavtal som avlägsnar tullarna på nästan alla produkter, särskilt inom jordbruksexporten. Avtalet riktar sig dessutom mot korruption, både inom den privata och offentliga sektorn.USA:s hot att lämna NAFTA öppnar nya perspektiv för EU-exporten. Då Donald Trump blev president, köpte USA ännu 80 procent av hela den mexikanska jordbruksexporten. Sedan dess har USA:s andel minskat betänkligt.
Mexiko måste söka nya handelspartner ute i världen och där vill EU påpassligt gripa chansen. Förra året ökade EU och Mexiko påtagligt takten i sina förhandlingar. I rekordfart har de båda länderna nu färdigställt ett handelsavtal.
Om den tekniska processen löper enligt planerna kan avtalet träda i kraft redan nästa år. Då ska praktiskt taget alla tullar och handelshinder mellan EU och Mexiko vara avlägsnade.

Nu avregleras jordbrukshandeln
Tullarna för industriprodukter har i hög grad redan avvecklats inom ramen för det nuvarande handelsavtalet från år 2000. Nu ska jordbrukshandeln avregleras. Det innebär att tullarna på agrarprodukter och livsmedel avvecklas till nästan 99 procent.
En jättelik tullfri marknad med 128 miljoner konsumenter öppnar sig för den europeiska livsmedelsexporten. Enligt EU-kommissionen kommer europeiska företag att spara 100 miljoner euro per år i form av bortskaffade tullavgifter.
Enligt preliminära uppgifter kommer EU att öppna sin marknad för upp till 10.000 ton mexikanskt nötkött per år. Mexiko kommer också att exportera honung, bananer och apelsinsaft till EU.
I gengäld faller de mexikanska tullarna bort på EU-produkter som pasta, choklad, äpplen och persikor på burk. Tullkvoterna och -avgifterna för färskt och nedfryst griskött från EU avvecklas, med några undantag. Fågelkött befrias till hundra procent från tullar.
Tullkvoterna för flera ostsorter sänks eller elimineras. Avtalet med Mexiko kan också bidra till att reducera EU:s lager av mjölkpulver. Mexiko beviljar den europeiska unionen en årlig importkvot på 30.000 ton mjölkpulver. Efter fem år stiger kvoten till 50.000 ton.

Korruptionsklausul och försiktighetsprincip
Avtalet innehåller också en tydlig hänvisning till EU:s försiktighetsprincip. Därmed förbehåller EU rätten att dra bort eller stoppa produkter som befaras medföra risker för konsumenterna, så länge det inte finns vetenskapliga belägg för att de är säkra.
Avtalet med Mexiko blir samtidigt det första EU-avtalet som innehåller bestämmelser om bekämpning av korruption. Åtgärder som ska motverka mutor och penningtvätt har bakats in i texten.
Enligt agrarkommissionär Phil Hogan bevisar det nya avtalet att EU går i spetsen för en global och öppen handel som baserar sig på gemensamma regler. Avtalet är bra för EU:s livsmedelssektor, Det skapar jobb och tillväxt, särskilt på landsbygden.
Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen berömmer avtalet som sådant, men kritiserar samtidigt EU:s eftergift i form av en importkvot för 10.000 ton nötkött. Varje ton importerat nötkött är för mycket, oberoende av varifrån det kommer, menar Pesonen.
EU-kommissionen enades förra vecka också om nya avtal för frihandel med Japan och Singapore. Förhandlingarna med vartdera landet är praktiskt taget klara och avtalen ska enligt planerna träda i kraft under nästa år.
Både Japan och Singapore betecknas som viktiga inkörsportar för EU i Asien. Det ekonomiska partnerskapet med Japan omfattar en marknad med 127 miljoner konsumenter, som får tillgång till exportlivsmedel från EU.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»