Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

13.4.2018, Landsbygdens Folk:

Svinpestsmitta klarar en Atlantresa

Virus från afrikansk svinpest överlever transporter över Atlanten och kan teorestiskt bli en risk för USA:s grissektor, som är fri från smitta. Det fastställer amerikanska forskare vid Kansas State University.Svinpest är inget problem i USA men man kan inte bortse från riskerna. Om den afrikanska svinpesten i Europa skulle nå USA, kan smittan förorsaka ekonomiska förluster till ett värde av 16,8 miljarder dollar, varnar forskarna.
Forskarteamet i Kansas har studerat hur svinpestbelastat material från Europa reagerar i simulerade fodertransporter över Atlanten. I en artikel i facktidskriften Plos One hävdar forskaren Megan Niederwerder att viruset mycket väl kan överleva en transport.
Enligt Niederwerder är projektet oerhört viktigt för grissektorn, såväl i USA som den övriga världen. Det finns många länder som är fria från afrikansk svinpest, därför är det viktigt att ta reda på hur smittan kan stoppas.
Projektet genomförs på uppdrag av den nya USA-myndigheten National Bio- and Agro-defense Facility, som håller på att etableras i Kansas. Myndigheten ska undersöka och utveckla bekämpning mot biologiska hot som svinpest och mul- och klövsjuka.
Niederwerder och hennes stab studerar risken för smitta av svinpest via transport av foder och foderingredienser. Projektet granskar hela transportkedjan från leverantören till mottagaren på en fiktiv svingård i USA.
Forskarna preparerade provrör med fem gram ingredienser i fodermedel, bland annat sojamjöl, lysin, kolin och vitamin D. Transporten simulerades i en så kallad miljökammare så att omgivningen motsvarande klimatet under en lång sjötransport.
På basen av meterorologiska data programmerade forskarna förändringar i temperaturer och luftfuktighet som uppstår under den 30 dagar lång resan från Östeuropa till Nordamerika. Omständigheterna motsvarade en helt normal transport över Atlanten.
Efteråt undersökte forskarna sina prover med avseende på förekomsten av virus i doser som kan smitta ner grisar. Enligt de preliminära resultaten kan viruset överleva en transport och måste betecknas som en potentiell risk för USA:s grisproduktion.
Forskarna ska härnäst fastställa ett tröskelvärde för risken att viruset ska smitta ner grisar efter en lång transport. Som följande steg ska forskarna ta reda på om riskerna kan sänkas med eventuella tillsatsämnen i fodret, antingen i ursprungslandet eller USA.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»