Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

13.4.2018, Landsbygdens Folk:

USA ger grönt ljus för tyskägt Monsanto

Den tyska kemikoncernen Bayer har av allt att döma röjt det sista hindret för köpet av den amerikanska utsädeskoncernen Monsanto. Enligt uppgifter i amerikanska tidningar har USA:s justitieministerium givit principiellt klartecken för affären.Därmed har Bayer-Monsanto klarat det sista hindret för den jättelika fusionen med ett värde av 62,5 miljarder dollar (omkring 49 miljarder euro). EU-kommissionen gav sitt bifall redan förra månaden.
Än så länge handlar det bara om en principiell överenskommelse med de amerikanska myndigheterna. Det är fortfarande oklart när det definitiva beskedet blir klart. Bayer räknar med att alla tillstånd ska vara i skick före utgången av årets andra kvartal.
USA:s justitieministerium gick med på Bayers ansökan med förbehållet att Bayer och Monsanto säljer ut fler affärsområden, utöver de områden som EU-kommissionen redan har krävt. Avtalet gynnar Bayers tyska konkurrent BASF, som torde ta över paketet.
BASF betecknas som den stora vinnaren i sammanhanget. Det är ont om konkurrerande agrokemiföretag på världsmarknaden med resurser att ta hand om specialiserade jordbruksanknutna verksamheter i mångmiljardklassen.
För att få EU-kommissionens tillstånd för fusionen måste Bayer sälja ut nästan hela sin utsädesverksamhet och forskning till BASF, som också ska ta över en del av Bayers licenser för digitalt jordbruk.
EU förutsätter också att BASF tar hand om andra affärsområden där Bayer och Monsanto har överlappande verksamhet. Hit hör bland annat forskningen i högeffektiva ogräsmedel. Monsanto ska exempelvis göra sig av med ett nytt medel mot jordbundna skadegörare.
BASF förefaller att bli fusionens regelrätta vinnare. Tack vare myndigheternas många förbehåll stärker den tyska koncernen sin roll som en stark spelare på området för agrokemi. Koncernen kommer att vidga sin verksamhet till flera nya affärsområden.
Fusionen mellan Bayer och Monsanto är en fortsättning på den starka koncentrationen inom området för agrarkemi och utsäde. Tidigare har Dow Chemical och DuPont Pioneer fusionerats, medan kinesiska ChemChina har köpt upp Syngenta.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»