Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

12.4.2018, Landsbygdens Folk:

Positivt men inget jubel över budgetramarna

Positivt men inget att jubla över. Det anser SLC:s styrelse som på sitt möte under torsdagen diskuterade regeringens färska överenskommelse om budgetramarna. I överenskommelsen ingår en återföring i budgeten på 10 miljoner euro för LFA-ersättningen.- Det är ett positivt beslut, men det är inte nya pengar utan det är regeringens egna beskärningar som nu korrigeras, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.
Han hänvisar till regeringsprogrammet, där inbesparingar i LFA-ersättningen under åren till och med 2020 finns inskrivna.
I fall regeringen inte hade kommit överens om det här skulle ersättningen ha sjunkit med i praktiken 20 euro per hektar fastän jord- och skogsbruksministeriet i sitt meddelande talar om 15 euro.
Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (c) är LFA-ersättningen det enklaste och mest jämlika sättet att stöda jordbrukarna och därför är det synnerligen viktigt att den hålls på nuvarande nivå.
I sitt meddelande hänvisar ministeriet till de inkomstbortfall för jord- och skogsbruket som fjolårets skörd gav upphov till, både vad gäller mängd och kvalitet. Dessutom uppstod höga kostnader för maskiner och för torkning av spannmål. Enligt beräkningar från institutet för naturresurser Luke blev lönsamheten i fjol på samma nivå som 2016, det vill säga den lägsta under 2010-talet. Samtidigt har produktionskostnaderna hållits på en hög nivå, och priserna på bland annat handelsgödsel och energi har åter börjat stiga.
- Det är viktigt att regeringen har noterat den svaga lönsamheten inom jordbruket, men av samma orsak är det mycket betänkligt att samma regering inte tar upp finansieringsunderskottet i miljöersättningen, säger Mats Nylund. Han hänvisar till att pengarna för miljöersättningen kommer att ta slut innan programperioden är till ända. Man räknar med ett underskott kring 140 miljoner euro.
Styrelsen uttrycker dessutom sin besvikelse över att regeringen inte nämner en fortsättning på avträdelsestödet efter 2018 som SLC efterlyste i ett pressmeddelande tidigare den här veckan.
Regeringen beslöt bland annat att trygga resurserna till tullen och livsmedelsverket för att bekämpa afrikansk svinpest vid Finlands gränsövergångar. MG

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»