Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

13.4.2018, Landsbygdens Folk:

Rådgivningen måste kunna
dela ny kunskap i realtid


Rådgivningen måste fungera alltmer på marknadens villkor. Det säger den nyutnämnde verkställande direktören för SLF Peter Österman. Han tillträder sin tjänst den första september och efterträder Kim Nordling som går i pension i slutet av sommaren.
Peter Österman
Idag måste rådgivningen kunna skaffa information och ge den vidare i realtid, säger Peter Österman. Han tillträder tjänsten som verkställande direktör för SLF den första september efter Kim Nordling som går i pension i sommar.

- Ännu på nittiotalet var över hälften av rådgivningens verksamhet statsfinansierad och före det ännu mer, medan vi i dag är nere i cirka 15 procent. Att vara marknadsorienterad är en av rådgivningens utmaningar i dagens läge, säger han.
- Vi måste helt enkelt få ekvationen att gå ihop genom att också i fortsättningen kunna erbjuda relevanta tjänster för en överkomlig ersättning.
Peter Österman påminner om att rådgivningen i första hand säljer kunskap och information.
- Det är just på de områdena samhället och informationskanalerna har förändrats explosionsartat. Den information man till exempel tidigare sökte från läroböcker, söker man numera ofta via internet. Det här betyder också att rådgivaren för att kunna ge bra råd måste kunna skaffa ny information och vara beredd att ge den vidare i realtid, man måste hela tiden vara ajour. På några sekunder kommer man i dag åt information som just har skapats på andra sidan jordklotet.

Jordbrukarna har blivit kunnigare
Rådgivningen har också fått en större roll när det gäller ekonomi och marknad. Jordbrukarna har blivit kunnigare när det gäller gårdens ekonomi, de frågar allt mer efter verktyg som kan hjälpa till att hålla ekonomin under kontroll.
Tidigare kunde man klara sig som någorlunda bra jordbrukare. Det räcker inte utan vidare längre.
- Man måste vara ekonomiskt sinnad, kunna hålla distans och bedöma konsekvenserna av olika beslut. Med höga insatser, till exempel för höga arrenden, kan det hastigt gå i fel riktning, och det är svårt att råda bot på i efterhand.
På tal om arrenden så undrar Peter Österman vad det är som gör att många fortsätter att bjuda.
- Det finns tydligen en stark vilja att vara med i framtiden. De gårdar som inte arrenderar eller köper tillskottsjord glider så småningom åt sidan.

Råd 2020 en bra sak
I sammanhanget påpekar Peter Österman att systemet med Råd 2020 är en bra sak.
- Det är viktigt att jordbrukarna utnyttjar de möjligheter som Råd 2020 ger så länge de finns.
Den enskilda jordbrukaren kan få finansiering på upp till 7.000 euro för rådgivning under hela programperioden till och med slutet av 2020. Det är också i huvudsak positivt för rådgivningen.
Orsaken till att Peter Österman säger "i huvudsak" är att det finns sådan rådgivning, till exempel inom produktionsekonomi, som jordbrukarna tidigare har beställt på marknadens villkor men som man nu kan få finansierad genom Råd 2020.
- Om då Råd 2020 försvinner efter den nuvarande programperioden finns det en risk att de beställningarna samtidigt är borta från marknaden.
Än så länge är Råd 2020 underutnyttjad men om å andra sidan 50.000 jordbrukare skulle använda 7.000 euro skulle inte heller pengarna räcka.

En känd arbetsplats
För centralorganisationen SLF är läget i vilket fall som helst svårare än för de enskilda sällskapen, eftersom det är svårare för förbundet att gå direkt ut på marknaden och sälja tjänster.
- Till våra uppgifter hör bland annat kontakten till statsmakten och att serva sällskapen med information.
SLF är ingen ny arbetsplats för agronomie- och forstmagistern Peter Österman. Sedan 2002 har han varit utvecklingschef för företagsledning på förbundet. Parallellt med direktörsjobbet på SLF fortsätter han som verkställande direktör för Bokföringssällskapet i Finland Ab, som grundades 2005.
Han är även praktisk jordbrukare på hemgården i Ingå, Degerby.
Innan Peter Österman började vid SLF arbetade han några år som forskare vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, som numera är integrerad i institutet för naturresurser Luke.

Också andra viceordförande i SLC Nyland
I höstas valdes han till andra viceordförande för SLC Nyland. Går de här rollerna i övrigt ihop?
- Den frågan ställde jag mig själv redan före valet, svarar Peter Österman.
Han kom fram till ett jakande svar.
- Det ger jättestora synergieffekter. Det är också viktigt att rådgivningen och producentorganisationen jobbar tillsammans och för varandra. Verksamheten i SLC Nyland ger mig också en insikt som kommer till nytta i rådgivningen. Dessutom träffar jag samma människor i olika sammanhang. Den upplevelsen har jag också fått när jag har föreläst på Novia. Senare har jag då träffat studerandena som kunder och som kolleger i lantbruksorganisationerna.

TEXT & FOTO
Micke Godtfredsen
micke.godtfredsen@slc.fi

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»