Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

6.4.2018, Landsbygdens Folk:

Kommissionen släpper snart
regler mot ojusta affärsmetoder


EU-kommissionen lägger nästa vecka fram sina nya regler mot orättvisa affärsmetoder i leverantörskedjan. Enligt en läckt förhandsversion ska medlemsländerna inrätta en myndighet där leverantörer kan lämna in anonyma klagomål mot ojusta metoder.Förhandsversionen diskuteras ännu internt i kommissionen. Det gäller bland annat ansvarsfördelningen. Konkurrensfrågor handhas av konkurrenskommissionären Margarete Vestager och kommissionären för den inre marknaden Elzbieta Bienkowska.
Nu har agrarkommissionär Phil Hogan fogat samman de olika viljorna. Av texten framgår att EU-kommissionen betecknar handelns frivilliga "Supply Chain Initiative" som otillräckligt. SCI kan varken dela ut sanktioner eller undersöka problemfall.
För att lösa problemen vill generaldirektoratet för jordbruk införa standarder för rättvisa affärsmetoder. För den praktiska organisationen ansvarar medlemsländerna, som ska inrätta en myndighet där leverantörer kan lämna in klagomål.
Myndigheten ska bland annat genomföra utredningar och dela ut "effektiva, lämpliga och avskräckande" sanktioner. Medlemslandet ska årligen lämna in en rapport till kommissionen om myndighetens verksamhet.
Den nya myndigheten får starta en undersökning på eget initiativ eller på initiativ av leverantören. En viktig detalj är att leverantören garanteras oinskränkt anonymitet i alla situationer.
De nya reglerna ska gälla överallt där ett litet eller mellanstort företag (upp till 249 medarbetare) säljer livsmedel till ett annat företag som inte kan betraktas som litet eller mellanstort.
Reglerna förbjuder en betalningstid som överskrider 30 dagar för färska produkter som snabbt far illa. Köparen får inte heller annullera en beställning av färska livsmedel om det inte går att hitta en annan köpare för varorna.

Priset ska stå fast
Köparen får inte ensidigt ändra villkoren för leveransen, d.v.s. pris, tidpunkt, leveransintervaller, kvalitet eller mängd. Klausuler som ålägger säljaren att ta ekonomiskt ansvar för fördärvade produkter är förbjudna.
Köparen kan inte heller åläggas att ta tillbaka osålda varor, om detta inte på förhand har reglerats i kontraktet. Köparen har inte rätt att kräva ersättning av säljaren för att denna ska få leverera sina produkter.
Det är inte tillåtet att ålägga leverantören att betala för marknadsföringsaktioner som sker på köparens initiativ, till exempel rabatter.
Texten kan ännu ändras under behandlingen i kommissionen. Agrarkommissionär Phil Hogan ska enligt preliminära uppgifter presentera det officiella förslaget den 12 april.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»