Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

6.4.2018, Landsbygdens Folk:

Frankrike och Finland delar
syn på förnyelsen av CAP


Franska jordbruksministern Stéphane Travert och jordbruksminister Jari Leppä (C) har samma syn på huvudlinjerna i CAP-reformen, men också i många andra frågor är ministrarna ense. Travert besökte Finland under ett förlängt veckoslut den 24-26 mars. Bland besökspunkterna fanns bland annat Leppäs hemgård i Pertunmaa i södra Savolax.
Stéphane Travert
Franska jordbruksministern Stéphane Travert besökte minister Jari Leppäs hemgård i Pertunmaa under sin Finlandsvisit.
FOTO: Sanna Vornanen


Under den officiella delen av mötet diskuterade Travert och Leppä bland annat CAP-reformen, skogsfrågor, bioekonomi och stora rovdjur.
- Vi hade uppbyggande och bra diskussioner och är ense i väldigt många frågor, sade Travert då ministrarna mötte pressen.
Han konstaterade bland annat att odling på mindre gynnade områden är ett centralt tema för både Frankrike och Finland.
- Vi är helt eniga om att lantbruk måste gå att bedriva även på dessa områden i framtiden.

Fokus på unga bönder
Då det gäller CAP-förnyelsen var ministrarna eniga om att lönsamhetsfrågan är A och O och att fokus måste ligga på bönderna.
- Vi behöver få med nya, unga bönder och vi ska stöda innovationer, sade Travers.
Leppä tackade minister Travers för att Frankrike lyft upp frågan eftersom den är central för båda länderna. Målet är en rättvis marknad där odlarna ska få sin andel.
Vidare betonade båda ministrarna att en förenkling av regelverket är ett centralt mål i förnyelsen av CAP och att sanktionerna måste ses över.
- Vi måste kunna acceptera att bönderna gör misstag och sanktionerna måste stå i rätt proportion till hurdana misstag det är frågan om, sade Leppä.

Från skogsfrågor till vargproblematik
- Bioekonomi och cirkulär ekonomi kommer båda att spela en avgörande roll i framtiden och våra länder har väldigt liknande lösningar inom dessa områden. Vi har samma syn på hållbar utveckling, konstaterade Travert.
Både Finland och Frankrike är skogsländer, men på olika sätt.
- Våra målsättningar är desamma och hållbar utveckling är i fokus. Finland är på vissa områden ett modelland för oss då det gäller att förverkliga framtidens skogsvård, sade Travert.
Han konstaterade också att klimatförändringen är ett gemensamt problem för båda länderna.
- Vi måste se till att industrin får råvara från skogarna också i framtiden.
Under sitt möte tangerade ministrarna också vargproblematiken.
- Vargarna orsakar problem i bägge länderna. Vi anser båda att det behövs mer nationell rörelsefrihet då det gäller stora rovdjur. Naturligtvis ska den biologiska mångfalden bevaras, men systemet behöver bli mer flexibelt när det gäller jakt. I sådana situationer där vargarna börjar upplevas som ett problem och utgör en fara för produktionsdjuren, så måste man kunna agera. Vi kan inte stå handfallna och låta bönderna klara sig bäst de kan. Därför ser vi även det här som ett område där våra länder kan samarbeta och hjälpa varandra, konstaterade Leppä.

Nina Colliander-Nyman
nina.colliander-nyman@slc.fi

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»