Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

27.3.2018, Landsbygdens Folk:

Konkurrens behövs på gödselmarknaden

Även på gödselmarknaden behövs konkurrens, säger SLC Nyland i ett uttalande från sitt styrelsemöte i början av veckan.
I synnerhet den finländska marknaden för handelsgödsel men även den europeiska är för koncentrerad och priserna följaktligen höga. Handelsgödseln är den klart största insatskostnaden för jordbrukarna och står för cirka 40 procent av de rörliga kostnaderna.
SLC Nyland uppmanar regeringen att arbeta för att EU-kommissionen skall slopa EU:s tullar på import av mineralgödsel, vilket skulle innebära ökad konkurrens och lägre gödselpriser. Även farleds-och hamnavgifterna bör sättas under lupp, för de påverkar det finländska jordbruket mångdubbelt. Förutom att de ger högre exportkostnad höjer de även priserna på produktionsinsatserna, så som gödsel och försämrar vår konkurrenskraft.
– Det behövs en bestående sänkning av farleds-och hamnavgifterna för lantbruksprodukter för att förbättra konkurrenskraften, säger förbundsordförande Thomas Antas, SLC Nyland. Priset på handelsgödsel är oskäligt högt i förhållande till våra europeiska konkurrentländer.
SLC Nyland uppmanar jordbrukarna att diskutera gödselpriserna med olika aktörer och begära offerter före inköp av gödsel.
- Odlarna kan i viss mån själva påverka priset genom att följa med marknaden och via konkurrensutsättning före inköp av gödsel, framhåller viceordförande Erik Perklén.

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»