Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

8.3.2018, Landsbygdens Folk:

Djurskyddslagen togs bort
från landskapsreformen


Förslaget om ändring av djurskyddslagen ingår inte längre i regeringens lagförslag om landskapsreformen och omorganiseringen av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter, meddelar jord- och skogsbruksministeriet.Utkastet till lagstiftning om landskapsreformen var på remiss i våras. Utkastet innehöll bland annat ett förslag om ändring av djurskyddslagen.
Samtidigt har jord- och skogsbruksministeriet arbetat med djurskyddslagens totalreform. Beredningen av reformen har redan kommit långt. Ett förslag till lag om djurens välbefinnande har varit på remiss och avsikten är att en proposition överlämnas till riksdagen i augusti 2018.

Ändringarna tas in i reformen av djurskyddslagen
För att undvika överlappande arbete har man tagit bort förslaget till ändring av djurskyddslagen från lagstiftningsförslaget som gäller landskapsreformen. De tidigare yttrandena om förslaget beaktas dock till behövliga delar i beredningen.
De ändringar som landskapsreformen kräver kommer att tas in i lagen om djurens välbefinnande som är under beredning. Lagen ska ersätta den gällande djurskyddslagen. Lagen avses träda i kraft samtidigt med landskapsreformen vid ingången av år 2020.

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»