Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

2.3.2018, Landsbygdens Folk:

SLC vill att övervakningen
av djurskyddet ses över


SLC:s ordförande Mats Nylund, verksamhetsledare Jonas Laxåback och jurist Mikaela Strömberg-Schalin uppvaktade i onsdags överdirektör Matti Aho och enhetschef Jaana Mikkola på Evira i anledning av produktionsdjurens djurskyddsövervakningar.- Både enskilda medlemmar och våra landskapsförbund har under de senaste åren kontaktat SLC och framfört missnöje med hur djurskyddsövervakningarna genomförs på gårdarna. Vi har vid flera tillfällen diskuterat övervakningarna med Evira, med varierande framgång. Under mötet i onsdags förde vi fram att vi nu förutsätter att kvalitetskontrollen och -uppföljningen av granskningarna skärps och att Evira ska ge tydliga anvisningar och rekommendationer gällande utförandet av övervakningarna. Förvaltningskulturen borde bättre beakta jordbrukarnas rättsskydd, säger Laxåback.
För närvarande förekommer det stora brister i granskningsveterinärernas kunnande om det som skall övervakas.
- För att trygga husdjursproducenternas rättsskydd måste övervakningen slutföras på gården och inte i efterhand som kansliarbete. Nu förekommer det fall där husdjursproducenten uppfattar att allt är sin ordning när granskningsveterinärerna lämnar gården, men när granskningsprotokollet senare anländer finns där anmärkningar om brister och hot om sanktion.
Laxåback förtydligar att granskningsveterinärerna mera borde fungera som handledare än som övervakare.
- Det här är också Eviras offentliga strategi, men den verkställs för närvarande inte på det regionala planet. Det vi bland annat efterlyser är bättre möjligheter för producenterna att ge feedback på granskningsveterinärernas agerande. Det handlar om att förbättra förvaltningsstrukturen.
SLC föreslår därför att ett samrådsorgan omedelbart bör tillsättas för att förbättra kvaliteten och dialogen mellan berörda parter. I samrådsorganen ska finnas representanter för både producentorganisationer, rådgivningen och NTM-centralen - alla som på sätt eller annat är involverade i djurskyddsövervakningen.
- Vi är från vår sida absolut medvetna om att en viss kontroll behövs, men den behöver utföras på ett hedervärdigt sätt, summerar Laxåback.

Nina Colliander-Nyman
nina.colliander-nyman@slc.fi

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»