Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

2.3.2018, Landsbygdens Folk:

WTO-chef varnar för nya handelskrig

USA-regeringen har utfärdat nya strafftullar mot Kina som hotar att svara med samma mynt. Risken för handelskrig har tilltagit, varnar världshandelsorganisationen WTO:s generaldirektör Roberto Azevédo. EU kan till exempel stoppa potatis från USA.Vi måste ständigt vara på vakt mot nya åtgärder som försvårar den fria handeln. Det behövs bara att en WTO-medlem begränsar handeln på ett sätt som ett annat medlemsland finner oberättigat, säger Azevédo.
Så fort ifrågavarande land reagerar, eskalerar situationen. USA införde i januari höga importtullar på tvättmaskiner och solpaneler. Regeringen motiverar sina åtgärder som ett skydd av inhemska arbetsplatser.
Kina, Sydkorea, EU och flera andra aktörer har redan begärt konsultationer med USA via WTO. Länderna kräver kompensationer för förlorad handel. Om förhandlingarna misslyckas, ökar risken för motåtgärder.
De amerikanska sojaproducenterna är redan bekymrade över risken att förlora den kinesiska marknaden om Kina vidtar motåtgärder. Kina köper en tredjedel av USA:s årliga sojaproduktion till ett värde av 14 miljarder US-dollar.
Sojaodlarnas organisation ASA befarar att Argentina och Brasilien i så fall skulle ta över marknadsandelarna av USA. Detta skulle påtagligt försämra de amerikanska sojaproducenternas ekonomiska situation, som redan är miserabel.
ASA-presidenten John Heisdorffer uppmanar president Donald Trump att förändra sin strategi gentemot Kina för att förbättra USA-sojans konkurrenskraft. Branschens exportmöjligheter borde stärkas och inte försämras.

EU kan stoppa potatis från USA
EU-kommissionen har redan börjat göra upp listor på USA-produkter som vid behov kan beläggas med höga importtullar - såsom whiskey och motorcyklar. Om USA utestänger EU från sin stålmarknad kan tullarna införas på mycket kort varsel.
Kommissionen bekräftar existensen av en färdig lista över USA-produkter som vid behov kan påföras höga importtullar. Enligt kommissionen har den amerikanska regeringen redan varnats för att vidta åtgärder som kunde skada EU:s handel.
I Bryssel betonas att parterna inte befinner sig i något handelskrig. Men förberedelserna för ett eventuellt handelskrig är långt planerade. Avsikten är att använda produkter med följder som personligen träffar amerikanska politiker.
Enligt tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung skulle exempelvis en importtull på motorcyklar av märket Harley-Davidson påverka näringslivet i delstaten Wisconsin, där företaget har sitt huvudkontor.
Den republikanska talmannen för representanthuset, Paul Ryan, är hemma från Wisconsin. På motsvarande sätt skulle en strafftull på bourbonwhiskey drabba Tennessee och Kentucky - därifrån senatens majoritetsledare Mitch McConnell är hemma.
Förutom whiskey och motorcyklar kan potatis och tomater från USA komma ifråga som lämpliga produkter för EU:s handelshinder. Andra användbara produkter i förteckningen är rom och apelsinsaft.

Ännu finns hopp
Enligt Roberto Azevédo har risken för handelskrig ökat sedan den globala ekonomiska krisen 2007. Under vissa omständigheter ökar frestelsen att stänga gränserna. En sådan stämning kan fresta parterna att starta handelskrig.
Så spänt är läget ännu inte, men det gäller att vara vaksam, varnar WTO-chefen. De 164 WTO-länderna har undertecknat avtal om avveckling av höga tullar. Detta gäller också icke-tariffära handelshinder som licenser och tekniska bestämmelser.
Azevédo konstaterar att USA länge samarbetade konstruktivt med världshandelsorganisationen och dess övriga medlemmar. I dag söker man inga nya lösningar.
Än så länge syns inga tecken på att USA skulle vara på väg att lämna WTO. USA är fullvärdig medlem och deltar fortfarande i organisationens diskussioner, noterar WTO-chefen.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»