Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

27.2.2018, Landsbygdens Folk:

Välj broiler från Finland

om antibiotikan ska bita


Välj broiler och kött från Finland eller övriga Norden om du vill att en antibiotikakur ska bita på dina sjukdomar även i framtiden. Så kommenterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC den rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) publicerade i dag, tisdag.Rapporten bekräftar att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa eftersom den minskar möjligheterna att behandla svåra sjukdomar.
De nordiska länderna ligger däremot överlag bra till i rapporten med betydligt färre problem tack vare en kontrollerad användning av antibiotika.

Låg användning för produktionsdjur

Även inom djurhållningen använder de nordiska länderna minst antibiotika i världen och Finland är bland länderna i den absoluta världstoppen.
Husdjursproducenterna har tillsammans med livsmedelsindustrin redan i flera årtionden satsat på ett systematiskt förebyggande hälsovårdsarbete för produktionsdjur. Exempelvis den finländska broileruppfödningen är antibiotikafri sedan 2009.


– I Finland har vi ett mycket litet behov av antibiotika för våra produktionsdjur. Det effektivaste sättet att hålla användningen av antibiotika på en låg nivå är att förebygga att djur överhuvudtaget blir sjuka. Det har vi lyckats med tack vare goda förhållanden i djurhållningen och satsningar på bland annat hygien i produktionsbyggnaderna, säger Jonas Laxåback, verksamhetsledare på SLC. 

En global björntjänst

Länder som godkänner att antibiotika för produktionsdjur används i förebyggande syfte eller för att stimulera djurens tillväxt gör den globala sjukvården en björntjänst.
– Finland och de övriga nordiska länderna måste fortsätta att visa vägen för en hållbar och ansvarsfull användning av antibiotika, både i sjukvården och i djurhållningen, säger SLC:s ordförande Mats Nylund. 
– Antibiotikaresistens är dessutom ytterligare ett argument för att konsumenterna förtjänar en tydlig ursprungsmärkning både i butiker och restauranger och kan göra ansvarsfulla matval, säger Nylund.

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»