Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Jag ser inga fördelar med klimatuppvärmningen!<br />
- Ett varmare klimat betyder mera sol som mina solpaneler kan ta tillvara och driva mitt kylaggregat!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

2.2.2018, Landsbygdens Folk:

Hogans flexibla CAP får både ros och ris

EU-kommissionens förslag till en nya och flexiblare jordbrukspolitik togs på måndagen till allmän diskussion på årets första ministermöte under Bulgariens ledning. Åsikterna var blandade men försiktigt positiva.De flesta ministrar såg ett mervärde i medlemsländernas och kommissionens nya ansvarsfördelning. De gemensamma målen på EU-nivå och referensramen för åtgärderna ansågs överlag bädda för ett gott utgångsläge.
Mest positiva var de nordiska länderna, som långt stödde kommissionens koncept. Agrarkommissionär Phil Hogans modell ger ett större ansvar men samtidigt mer frihet för medlemsländerna att skräddarsy egna lösningar.
Förenklingen är ett väsentligt element i reformen. De landsspecifika strategierna borde vara möjligast enkla så att de vid behov kan ändras smidigt. Det är viktigt att minska det administrativa arbetet, framhöll jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Östeuropa vill hålla CAP i nuvarande form
Tyskland förhåller sig ännu något skeptiskt till de nationella CAP-programmen, som kan förorsaka trassel i landets federala struktur. Kommunikationen mellan förbundsregeringen och delstaterna kan bli krångligare, befarade den tyska delegationen.
Den franska delegationen efterlyste klara besked om finansieringen. Frankrike godkänner ingen medfinansiering. EU:s nästa långtidsbudget måste bli tillräckligt stark för att motverka konkurrensstörningar mellan länderna, påpekade Frankrike.
De östeuropeiska länderna skulle däremot helst behålla jordbrukspolitiken i sin nuvarande form. Vi behöver en stark CAP, sade Ungerns jordbruksminister Sandor Fazekas. Han fick medhåll av Polen, Tjeckien, Slovakien och Kroatien.
Agrarkommissionär Phil Hogan betecknade debatten som positiv. Han tolkade ministrarnas talturer som ett stöd för den planerade moderniseringen och förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

CAP förblir entydigt gemensam
Hogan tillbakavisade med eftertryck alla misstankar om att kommissionen skulle försöka åternationalisera jordbrukspolitiken. Under de närmaste månaderna utlovas mer information som ska klarlägga att det är Bryssel som håller i tömmarna också framöver.
Det nationella spelrum som kommer att tillåtas, inskränker sig i huvudsak till det slutliga genomförandet av programmen. Det gäller framför allt miljöåtgärderna. Enligt Hogan satsar kommissionen stor möda på en smidig kommunikation med medlemsländerna.
En arbetsgrupp ska grundas för att utarbeta de landsvisa strategiska planerna för direktstöden och landsbygdsprogrammen. Avsikten är att stärka det lokala inflytandet på åtgärderna.
Under våren ska flera seminarier arrangeras i Bryssel för genomgång av detaljerna i den nya jordbrukspolitiken. Kommissionen ska från början inviga EU-parlamentet i samarbetet för att nå en möjligast smidig process.
Medlemsländerna ska härnäst förhandla fram en gemensam linje under ledning av det bulgariska ordförandeskapet. Om allt går bra kan rådet enas i mars så att lagförslaget kan skickas vidare till parlamentet i juni.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»