Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Jag ser inga fördelar med klimatuppvärmningen!<br />
- Ett varmare klimat betyder mera sol som mina solpaneler kan ta tillvara och driva mitt kylaggregat!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

26.1.2018, Landsbygdens Folk:

Risken för afrikansk svinpest i Finland
ökar i takt med växande vildsvinsstam


Risken för att afrikansk svinpest ska spridas till Finland ökar i takt med att vildsvinsstammen växer. Enligt Naturresursinstitutet Lukes uppskattning ökade vildsvinsstammen i Finland i fjol till 4.300 individer jämfört med 3.400 året innan, det vill säga en ökning på 26 procent. Uppskattningsvis 640 suggor med kultingar utgör en märkbar risk för en ytterligare förstärkning av stammen.På jord- och skogsbruksministeriets senaste möte för gruppen som följer upp spridningen av afrikansk svinpest konstaterades bland annat att jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) kommer att skicka ett brev till EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis där han redogör för de åtgärder Finland planerat vidta för att förhindra spridningen av svinpest.
Bland de åtgärder som vidtas finns bland annat en effektivering av gränskontrollerna. Livsmedel som finländare för med sig från sina resor är nämligen en betydande risk, speciellt från Ryssland.
I slutet av brevet till Andriukaitis nämner Leppä att en tillräckligt effektiv vildsvinsjakt eventuellt kan kräva åtgärder från myndighetshåll.

Delade åsikter bland jaktföreningarna
- Bland jaktföreningarna märkte man ett tydligt motstånd mot uttalandet om myndighetsåtgärder, eftersom vi inte i Finland har en sådan jaktkultur där man skulle använda hårdare jaktmetoder med olika tekniska hjälpmedel som till exempel värmekikare, konstaterar MTK:s husdjursombudsman Jukka Rantala.
Rantala säger att jägarna nog verkar vara överens om att vildsvinsstammen måste reduceras och de är också medvetna om den stora risken svinpesten utgör för grisnäringen, men att det är de hårdare jaktmetoderna som känns främmande för många.
Dessutom är det problematiskt att grisnäringen i det här fallet är helt beroende av jägare som jagar som en fritidssyssla.
I fjol utbetalades ersättningar för 520 fällda vildsvin. Ersättningen betalas för att täcka Eviras analyskostnader. I praktiken är dock antalet fällda djur aningen större, eftersom prover inte tagits på alla djur.
- Situationen är mycket oroande med tanke på hela grisnäringen som nu är hotad på grund av risken för svinpest, säger Rantala. Redan ett enda fall stoppar exporten till bland annat länder som Kina och de ekonomiska förlusterna blir enorma.

Tidsfristen förlängdes för byggande av skyddsstängsel
Tidsfristen för att bygga stängsel runt vildsvinsgårdarna har förlängts med fem månader fram till den första juni i år. Senast den sista maj måste alltså alla vildsvinsgårdar ha skyddsstängsel i enlighet med förordningarna.
Man kan ansöka om investeringsstöd för byggandet av stängsel fram till den 28 februari.
- I nuläget har det kommit in 53 ansökningar varav endast 12 är vildsvinsgårdar. Det här är enligt jord- och skogsbruksministeriet mycket oroande, eftersom det för närvarande finns omkring 150 vildsvinsgårdar i Finland, säger Rantala. Därför kommer ministeriet att införa sanktioner ifall staketen inte är byggda inom utsatt tid.

Nina Colliander-Nyman
nina.colliander-nyman@slc.fi

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»