Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

18.1.2018, Landsbygdens Folk:

EU beviljar en miljon för höstens skördeskador
Finland skjuter till 25 miljoner


UPPDATERAD MED MATS NYLUNDS KOMMENTAR 18.1.2018
EU-kommissionen har beviljat 1,08 miljoner euro för att täcka förlusterna för höstens skördeskador. Samtidigt beviljades också de baltiska länderna motsvarande stöd.
Nu har dessutom Finlands regering kommit överens om att verkställa den länge aviserade accisåterbäringen för en summa på 25 miljoner euro.
– Trots att skördeskadeersättningarna bara kommer att täcka en mindre del av kostnaderna för skadorna på gårdarna så är regeringens och EU:s handräckning en välkommen signal till jordbrukarna, som befinner sig i en extremt svår ekonomisk situation, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.
- Summan från EU är anspråkslös men jag är glad över att beslutet var positivt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.
Han tillägger att förlusterna av höstens skördeskador i Finland uppgår till långt över hundra miljoner. Regeringen har därför kommit överens om ett extra stödpaket värt 25 miljoner euro som ska användas för återbäring av accis på energiprodukter.
I vilken form EU-kommissionens pengar kommer jordbruket till gagn är ännu inte fastslaget.

Sen och blöt höst
De exceptionella skördeförhållandena i höstas orsakade höga torkningskostnader. En del av det ska alltså kompenseras genom att återbäringen av energiaccisen blir större än normalt. Vanligtvis används omkring 30 miljoner euro för återbäringen av energiaccisen, men i år kommer summan alltså att vara 25 miljoner större.
Återbäringen ska ansökas på samma sätt som tidigare.
- Utbetalningarna sker allra senast i september, lovar minister Leppä.

Små pengar är också pengar
Också SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback är nöjd med beslutet, men han hade hoppats att utbetalningen kunde ha skett tidigare.
- Jordbrukarna är i en sådan situation nu att varje fördröjning kan orsaka stora bekymmer, säger Laxåback.
Han är också glad åt EU-kommissionens handräckning som han uppfattar som bevis på att informationen om våra nordliga odlingsförhållanden gått fram.
- Äntligen har man i kommissionen insett att inte bara torka utan också regn kan orsaka skördeskador, säger han.

Historiskt år
År 2017 gick till historien som ett sällsynt besvärligt skördeår med stora ekonomiska förluster som följd. Sommaren var kall och regnig och när det sent omsider blev dags för skörd öste regnen ner igen. Torkningskostnaderna sköt i höjden och på sina håll blev skörden helt obärgad.
ProAgria uppskattar att 10-15 procent av skörden av spannmål, protein- och oljeväxter blev obärgad och att den sammanlagda ekonomiska förlusten är omkring 150 miljoner euro.
Den knepiga situationen uppstod dessutom under en tid då lantbruket också i övrigt lider av dålig lönsamhet. Det här fick både SLC och MTK att kräva att både vår egen riksdag och EU-kommissionen skulle öppna ögonen - och framför allt börsen.
De baltiska länderna är i en motsvarande situation.

Slopa skatt på skördeförsäkringar
Det tidigare systemet med ersättning för skördeskador från statskassan upphörde att gälla för två år sedan. Tanken var att man skulle övergå till ett system med skördeförsäkringar, men de har inte varit tillräckligt attraktiva för jordbrukarna.
- Skördeförsäkringarna har inte fungerat alls i sin nuvarande form, utbrister jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.
Han försäkrar att arbetet med att slopa beskattningen för dessa försäkringar är på god väg och att försäkringarna i framtiden ska var mer heltäckande och beaktansvärda för jordbrukarna.

Maria Wasström
maria.wasstrom@gmail.com

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»